Menu Content/Inhalt
maandag 23 november 2020
Kringen

Als gehele gemeente vieren we elke zondag de  erediensten in ons kerkgebouw. Daarnaast is er eens per jaar een gemeentedag waar de gemeente in een ontspannen sfeer de middag/avond met elkaar doorbrengt met sport en spel en een gezamenlijke maaltijd. Daarbij wordt de jeugd niet vergeten. Voor hen is er een speciaal programma.

De gemeente is opgedeeld in een aantal wijken waarin ongeveer 50 adressen zijn ondergebracht. Elke wijk heeft zijn eigen wijkteam dat oog heeft voor wat er in de wijk speelt en wijkactiviteiten organiseert. 

Een wijk is weer opgebouwd uit een aantal kringen met elk ongeveer 6 tot 10 adressen. In deze kring is er aandacht voor de onderlinge verbondenheid en omzien naar elkaar in kleiner verband. Er vinden geregeld activiteiten plaats binnen de kring. Dit kan gaan van gezellig een kopje koffie drinken tot het doordenken van een Bijbels onderwerp. De nadruk licht op het omzien naar elkaar en liefdebetoon zodat niemand zich eenzaam hoeft te voelen. 

Kom je ook in de kring, ontmoeten en omzien naar elkaar? Het werkt echt! U / Jij zal zich meer betrokken gaan voelen bij het gemeente zijn en ontdekken ... van ontmoeten word je blij! En omdat we dit allemaal doen omdat Jezus hierin ons voorbeeld was, mogen we biddend erop vertrouwen dat HIJ dit werk binnen de gemeente zal zegenen!