Menu Content/Inhalt
Welkom arrow Overige activiteiten
donderdag 22 oktober 2020
Ichthuskerk heeft band met Mezövári in Oekraïne.
 

 Op zo’n 1.600 km hier vandaan leven mensen onder mensonwaardige omstandigheden. Zigeunermensen in agrarische gebieden in Transsylvanië (Roemenië) Transkarpatië (Oekraïne) hebben alleen een armzalig hutje zonder water of elektra. Een heel gezin op en oppervlakte van ca. 4 bij 4 meter. Geen romantische zigeunermuziek, maar elke dag een strijd om te overleven. Deze mensen zijn buitengesloten van de burgerbevolking. Ze willen niets met zigeuners te maken hebben. Een uitzichtloos bestaan in een troosteloze omgeving, zonder enige hoop op een toekomst. Een leven in duisternis. En dat op zo’n 16 uur rijden met de auto vanaf Amersfoort.

De Ichthuskerk heeft reeds jaren een sterke band met de Stichting Gipsy Mission, die in dit gebied onder de zigeunerbevolking werkt. Vele leden van de gemeente hebben in de afgelopen jaren het werkgebied bezocht. Sommigen in het kader van een werkvakantie of een diaconale jongerenreis, anderen als introducé bij een werkbezoek van het bestuur. In 2010 verbond de Ichthus gemeente zich door middel van een diaconaal project aan de zigeunergemeenschap van Mezövári in Oekraïne. Een dorp in het grensgebied met Hongarije en Roemenië, waar Hongaars de voertaal is.  

In het zigeunerdorp van Mezövari startte Gipsy Mission in maart 2009 met de aankoop van een huis voor het werk. Met behulp van de lokale partner organisatie, de Reformed Church aldaar, werd het huis omgebouwd tot een kleuterschool voor met 2 klassen voor elk 25 kleuters. Tot voor kort ging er bijna geen enkel kind naar school, omdat de meest basale vaardigheden zoals het vasthouden van een pen of potlood ontbraken. De kleuters leren hier schooldiscipline, werken met pen en papier, eenvoudige woordjes herkennen enz. Maar bovenal horen ze hier ook over Jezus Christus. Het is voor mensen die zich nog minder dan dieren voelen, een hele openbaring te horen dat er iemand is die van ze houdt.
Het project bleek een succes. In september 2011 starten 25 kinderen van de Immanuel kleuterschool in het reguliere basis onderwijs. Daarnaast zijn er andere activiteiten opgestart, zoals moedergroepen, catechesegroepen, pastoraal werk, en elke zondag een kerkdienst, die door de zigeuners druk bezocht wordt. Daarnaast is er in de middag huiswerkbegeleiding voor de kinderen van de basisschool. In dit deel van Europa krijgen kinderen alleen in de ochtend klassikaal onderwijs. In de middag moeten zij het opgegeven huiswerk maken. Zonder huiswerk gemaakt te hebben komen ze de volgende morgen de klas niet meer in. Maar de meeste zigeunerkinderen hebben geen faciliteiten als tafel en stoel, pen en papier, stimulans van ouders e.d. om hun huiswerk te maken. Daarom is de naschoolse opvang zeer noodzakelijk. Daarnaast wordt er ook ’s middag met deze kinderen gezongen en gelezen uit de Bijbel. 


Inmiddels is het huis te klein geworden. Er zijn nog veel kinderen die wel graag naar de school gaan, maar niet geplaatst kunnen worden. Daarnaast is er voor de naschoolse huiswerkbegeleiding onvoldoende ruimte. Vandaar dat er in oktober 2010, samen met de Bishop Sandor Fabian Zan van de plaatselijke kerk,  werd gestart met het ontwikkelen van een bouwplan. In de zomer van 2011 moet deze uitbreiding vorm krijgen, zodat bij aanvang van het nieuwe schooljaar plaats is voor alle activiteiten.

Magduska Loncsák is de spil van het hele project. Toen wij in 2008 de eerste contacten in Mezövári legden, viel haar bijzondere liefde voor God en voor de zigeunermensen op. In het eerste gesprek wat het betuur van Gipsy Mission met haar had was haar passie onmiskenbaar. Kenmerkend was haar stelling dat “alleen het evangelie van Jezus Christus verandert mensen écht”. Dit uitgangspunt is nog steeds merkbaar in alle activiteiten. Inmiddels geeft Magduska in het kinderhuis leiding aan een team van 5 personen, waaronder 3 onderwijsgevenden. Daarnaast verleent zij pastorale zorg in de zigeunergemeenschap, initieert zij vele nieuwe activiteiten, zoals bijvoorbeeld een familiedag op 20 augustus 2011, waar 1.000 zigeunermensen uit de gehele omgeving worden verwacht.
Gipsy Mission is o.a. verantwoordelijk voor de exploitatiekosten voor dit huis. Er werken 5 mensen, die uiteraard betaald moeten worden. Maar ook goede voeding voor de kinderen, schoolmaterialen, energie enz. kosten geld. Deze totale maandelijkse exploitatiekosten bedragen  € 700. Leden van de Ichthuskerk brengen maandelijks een aanzienlijk deel van dit bedrag bijeen. Denkt u ook aan een bijdrage? Voor € 25 per maand adopteert u één dag per maand ons kinderhuis. U zorgt er dan voor dat er die dag 50 kinderen onderwijs krijgen, dat het evangelie van Jezus Christus wordt verkondigd, dat activiteiten kunnen plaatsvinden enz. Maar u kunt natuurlijk ook een halve dag adopteren voor € 12,50 per maand. Meld u aan via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Geef kinderen van Mezövári perspectief in hun leven. Een kans op een menswaardige toekomst. Een kans Jezus Christus te leren kennen. Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Informatie: per mail; Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken of op internet; www.gipsymission.nl
Bankrek. 3824.82.557 t.n.v. Gipsy Mission te Hoogland