Lied van de maand

Home Blog Berichten Lied van de maand

Exemple

Lied van de maand

Opwekkingslied 428 Genade zo oneindig groot.

Feitelijk is dit een Nederlandse vertaling van het bekende Amazing Grace

Het oorspronkelijke lied is van de dichter John Newton

De Nederlandse vertaling is van Elly Zuiderveld en Atze Bosch.

De tekst getuigt van de dankbaarheid, die wij als mensen mogen hebben voor de genade, die God ons schenkt door de dood (en opstanding) van Zijn Zoon, die wij met Pasen gedenken. Hierdoor werd de weg tussen God en ons vrijgemaakt, mogen wij ons kinderen van God noemen en leven in Zijn licht.

Genade zo oneindig groot,

dat ik, die’t niet verdien,

het leven vond, want ik was dood

en blind, maar nu kan ’k zien.

Genade, die mij heeft geleerd

te vrezen voor het kwaad.

Maar ook, als ik mij tot Hem keer,

dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast

en tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast

en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid

mag stralen als de zon,

dan prijs ik Hem in eeuwigheid

dat ik genade vond.

Tekst van de dag

Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op Hem gevestigd.