Lied van de maand

Home Blog Berichten Lied van de maand

Exemple

Lied van de maand

Het lied “Toekomst vol van Hoop” is en geschreven en gecomponeerd door en voor de muziekgroep Sela.

Het lied getuigt van de hoop, die wij als christenen ondanks alle ellende in de wereld mogen hebben, doordat God ons die hoop op een nieuwe volmaakte wereld heeft gegeven.

In de nacht van strijd en zorgen

kijken wij naar U omhoog,

biddend om een nieuwe morgen,

om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,

al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,

U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;

dat heeft U aan ons beloofd.                      

Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.

Jezus heeft het ons gebracht.

Mens, als wij, voor ons gebroken

in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,

God van onbegrensde macht.

Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht.

Tekst van de dag

Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.’