Lied van de maand

Home Blog Berichten Lied van de maand

Exemple

Lied van de maand

Lied 328 uit het Liedboek voor de kerken 1973

Het lied is een vertaling, door Ad den Besten, van “Liebster Jesu, wir sind hier”, een lied van Tobias Clausnitzer.

De melodie is van Johann Rudolf Ahle, gewijzigd door Wolfgang Karl Briegel.

Het lied geeft aan waarom christenen ’s zondags naar de kerk gaan. Om God in Zijn Woord te ontmoeten. In het tweede couplet wordt de afhankelijkheid van God bezongen. Hij is de bron van al het goede wat in ons is. In het derde couplet vragen wij om verhoring van onze gebeden en om Zijn leiding in het uitdragen van zijn licht en liefde naar de wereld om ons heen.

1  Here Jezus, om uw woord

zijn wij hier bijeengekomen.

Laat in ‘t hart dat naar U hoort

uw genade binnenstromen.

Heilig ons, dat wij U geven

hart en ziel en heel ons leven.

2  Ons gevoel en ons verstand

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,

als uw Geest de nacht niet bant,

ons niet stelt in ‘t licht der waarheid.

‘t Goede denken, doen en dichten

moet Gij zelf in ons verrichten.

3  O Gij glans der heerlijkheid,

licht uit licht, uit God geboren,

maak ons voor uw heil bereid,

open hart en mond en oren,

dat ons bidden en ons zingen

tot de hemel door mag dringen.

Tekst van de dag

En de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.