Lied van de maand

Het lied “Gij zijt het licht” is een adventslied op de melodie van Opwekkingslied 124: “Ik bouw op U” De muziek is de melodie Finlandia van Jean Sibelius (1865-1957). De Nederlandse tekst is van Jan Stolk.

Het lied getuigt van Jezus Christus als Licht voor de wereld. Wij leven in roerige tijden met veel rampen en geweldsconflicten. Christenen vinden vrede in Jezus omdat Hij als Zoon van God staat voor een nieuwe wereld zonder al die ellende, vol van liefde en vrede. Onze opdracht is om daar onze inspiratie voor ons leven uit te halen en het vooruitzicht van die wereld uit te dragen naar de mensen om ons heen.

Gij zijt het licht

temidden van het duister.

Er straalt een ster

vol helderheid en glans.

Ziedaar het kind,

gekomen voor ons allen.

Gods eigen zoon,

die ons zo teer bemint.

Geen pracht geen praal;

Zijn komst was zonder luister.

Toch reeds een vorst,

die voor ons overwint

Hij is uw Heer

en wil voor alle mensen

een redder zijn.

Nooit bent u meer alleen.

Hij is uw kracht,

gezonden door de Vader.

Gods eigen Zoon,

waarop de schepping wacht.

Eens komt Hij weer,

verlosser dezer wereld.

Dat is uw Heer,

die alles heeft volbracht

Tekst van de dag

Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’