Ongeveer één keer in de maand, op vrijdagmiddag van 15.00-17.00 uur zijn de 70-plussers uit de gemeente van harte welkom in de kerkzaal voor een gezellig samenzijn. Deze middag wordt op een gevarieerde manier ingevuld. Zo versterken we de onderlinge band binnen de gemeente. Fred van Holland en Marijke Koning zijn aanspreekpunt.

Tekst van de dag

Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.