Het ZoekLicht

AL 100 JAAR ACTUEEL IN BIJBELS PERSPECTIEF

Maak kennis met Het Zoeklicht

Al 100 jaar zet Het Zoeklicht zich in om het Evangelie te verkondigen en christenen voor te bereiden op de komst van onze Heere Jezus. Het Zoeklicht is een organisatie die de missie ‘leven uit verwachting’ wil uitdragen.

Het leert ons waakzaam te zijn en te letten op wat er gaande is in de wereld. Aan de tekenen van de tijd zien we dat Christus’ komst niet ver weg is. Met het oog op de wederkomst worden we als christenen opgeroepen het Evangelie te verkondigen en een heilig en Geestvervuld leven te leiden.

Op verschillende manieren geven wij inhoud aan onze missie. Onder stichting Het Zoeklicht vallen vele activiteiten, zoals:

  • Magazine Het Zoeklicht
  • Uitgeverij
  • Studiedagen
  • Seminars
  • Conferenties
  • Israëlreizen

We geloven in de Bijbel als het volmaakte Woord van God. Zeker in een wereld die in beroering is, biedt de Bijbel ons houvast. De schrijvers van Het Zoeklicht zijn hiervan overtuigd. Iedere maand geven zij opinies op het wereldnieuws, bieden ze verdieping in de kennis van Gods Woord en laten ze zien dat toewijding aan de Heere nodig is voor een leven uit verwachting.

Laat u bemoedigen, opbouwen en informeren! 

INFO@ZOEKLICHT.NLWWW.ZOEKLICHT.NL

Tekst van de dag

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.