Ben jij een vrouw tussen (+/-) 25 en 40 jaar? Dan ben je van harte welkom om mee te doen met Bijbelstudie! We zoeken samen verdieping van ons geloof en doen dit in kleine kerngroepjes van ongeveer 5 tot 7 vrouwen. De samenstelling van de kerngroepjes wisselt per seizoen, net als het thema of onderwerp wat we met elkaar behandelen. In het afgelopen jaar kwam er een groep op de maandagavond samen, en een tweede groep op de donderdagavond. De bijbelstudieavonden zijn eens per 2 weken. 

Naast de bijbelstudie zijn we een groep waar je op kunt terugvallen en leuke dingen mee kunt ondernemen. We delen gebedspunten, maar ook leuke vrijblijvende activiteiten!

Tekst van de dag

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.