ICF Oase en GraceChurch

Home ICF Oase en GraceChurch

In september 2009 begonnen evangelisten met het leggen van contacten met migranten en vluchtelingen in Amersfoort. Het ging om het versterken van bestaand werk en het starten van nieuwe projecten. De GKV-gemeenten en onze gemeente zijn hier vanaf het begin af aan samen in opgetrokken. Ondertussen zijn ook de beide Amersfoortse NGK-gemeentes aangesloten. Vandaag de dag bestaat ICF uit de Engelstalige gemeente Grace Church en de Arabisch/Nederlandse gemeenschap Oase. Beide deelgemeentes mogen zich verheugen in tientallen vaste gasten, leden, bezoekers en zoekers. Inmiddels zijn al vele mensen tot bekering gekomen en gedoopt! Dat zijn keuzes die grote gevolgen hebben in familie- en vriendenkring voor deze broers en zussen. De beide gemeentes hebben een eigen kerkgebouw aan de Liendertseweg 114. Je bent daar van harte welkom! Oase heeft daar iedere zondagochtend dienst (10.00 – 11.30 uur) en Grace Church iedere zondagmiddag vanaf 12.30. Daarnaast vinden er door de week allerlei activiteiten plaats in het kerkgebouw. 

Het werk van ICF wordt rijk gezegend, maar heeft onze steun hard nodig. Zowel in ons gebed als ook door onze financiële bijdrage. Per jaar betalen wij per gemeentelid € 10 (vanaf 2018 € 7,50) om dit mooie werk door te kunnen laten gaan. Heb je jouw bedrag voor dit jaar nog niet overgemaakt? Dan kan je dat doen op rekening NL81 INGB 0000 288107 van de Christelijk Gereformeerde Ichthuskerk o.v.v. “bijdrage ICF Amersfoort”. 

Wie het een uitdaging vindt om crosscultureel bezig te zijn en hart voor migranten en vluchtelingen heeft, is van harte welkom om zijn of haar bijdrage te leveren in een van beide gemeentes. Hulp is welkom! Meer weten? Inge Louwerse, Wouter van den Berg, Marjan Nieman en Irene Griffioen zijn vanuit onze gemeente betrokken bij ICF in het Projectbestuur.

Tekst van de dag

Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.