Home Category : Van buiten de gemeente

Er wordt fanatiek heen en weer geslagen over de tafeltennistafel. De tafel staat in de hangaar, naast een drietal vliegtuigen. Daar op het vliegveld, werken zo’n twaalf lokale medewerkers en zes piloten en monteurs uit Amerika, Nederland en Argentinië. Er wordt veel gelachen. Jafeth haalt de kwartfinale, maar uiteindelijk worden de expats ingeblikt door de lokale werkers die iedere lunchpauze oefenen. Zowel een van de expats als een van lokale werkers vertelt iets over zijn achtergrond en overtuiging.

Ruim een jaar is het team van piloten en monteurs nu aan de slag. Zij kregen te horen dat er in een dorp verderop tien NGO’s aan het werk zijn die erg geholpen zouden zijn met een nieuwe landingsbaan. Dat ‘verderop’ is 12 minuten vliegen maar ruim 8 uur rijden in de zomer en onbereikbaar in de winter. Zo ontstaan er nieuwe kansen om geïsoleerde mensen te bereiken.

Jafeth en Conny waren voor een kort verlof in Nederland en zijn met hun (inmiddels drie) dochters teruggekeerd. De geboorte van Norah op 8 januari ging voorspoedig. Ninte en Naomi zijn bijzonder trots op hun zusje. Ook in Centraal-Azië werd de geboorte gevierd. Conny: ‘Ook hier kwam de kraamvisite op gang. Gelukkig hebben we de uitgebreide maaltijden wat af kunnen houden, maar beschuit met muisjes is hier natuurlijk ondermaatse gastvrijheid.’

Als thuisfrontcommissie kijken we terug op een geslaagde wijnactie in december. Bij het ophaalmoment was Conny ook zelf een poos aanwezig. Er is een record aantal dozen wijn verkocht, wat resulteerde in een mooi bedrag van € 2292,-. Via deze weg iedereen bedankt!

Zaterdag 28 augustus hopen we voor de zesde keer de inmiddels bekende sponsor wielertocht te organiseren. Dit jaar wordt er een tocht van circa 250 kilometer gefietst door Nederland.

Wil je meedoen? Neem contact op via onderstaand mailadres.

Groet van de thuisfrontcommissie.

thuisfrontjc@gmail.com

Lees meer →
Exemple

COVID-19 verslechtert de al kwetsbare positie van christenen wereldwijd. Dat laat de Ranglijst Christenvervolging 2021 zien. Het geweld tegen christenen is afgelopen jaar ook veel gewelddadiger geworden. 

Zo ondervonden christenen in Afrika tot dertig procent meer geweld dan vorig jaar. Verder bereiken landen in de vervolgingscategorie ‘zwaar’ voor het eerst niet langer in de top-50. Die lijst bevat alleen nog landen met de score ‘extreme’ of ‘zeer zware vervolging’.

Hieronder leest u welke vijf trends in de Ranglijst Christenvervolging 2021 zichtbaar worden:

1.      COVID-19 verslechtert de al kwetsbare positie van christenen wereldwijd.

2.      Het geweld tegen christenen in Afrikaanse landen beneden de Sahara neemt toe.

3.      Totalitaire en autoritaire regeringen gebruiken COVID-19 als dekmantel om hun bevolking meer digitaal te controleren.

4.      Religieus nationalisme neemt toe in landen als India en Turkije.

5.      Criminele groepen in Latijns-Amerika krijgen steeds meer macht.

In totaal lijden momenteel 340 miljoen christenen onder vervolging en discriminatie. Wereldwijd geldt dat voor 1 op de 8 christenen.

Open Doors blijft ook in 2021 op de bres staan voor deze geestelijke broers en zussen. Dit doen we door het uitdelen van Bijbels in landen op de Ranglijst Christenvervolging. Ook geven we Bijbelse training aan christenen in landen met extreme vervolging (top-12 Ranglijst Christenvervolging). In China vangen we Noord-Koreaanse geloofsvluchtelingen op in een ‘safe house’ om hen te beschermen en te bemoedigen.

COVID-19 voegt een nieuwe uitdaging toe aan de hulpverlening van Open Doors. Om de gevolgen van discriminatie en uitsluiting van christenen bij de hulpverlening te beperken, geven wij ook noodhulp aan gezinnen.

Help jij ons helpen? Ga naar www.opendoors.nl/kwetsbaar

Lees meer →
Exemple

Alle broers en zussen uit Oase groeten jullie!

Dit keer een berichtje van de vrouwen uit Oase.

De laatste zaterdag in januari was het eindelijk weer zover…een vrouwenochtend! Bijna iedereen had iets zoets meegenomen en verschillende thermoskannen met koffie en thee werden neergezet. Het thema was: Lessen van drie edelstenen die op de borstplaat van Aaron zaten! Wie kon bedenken dat zelfs een edelsteen een verhaal heeft, waaruit we een geestelijke les kunnen leren.

De opaal is van binnen gescheurd en daardoor reflecteert hij het licht het meest te meer hij ‘gebroken’ is. De granaat is bijna zo hard als de diamant en wordt dus gebruikt om andere stenen te schuren, alleen hij beschadigt de andere steen niet! Ja, Jezus schuurt ons, maar beschadigt ons nooit. Wat een liefde spreekt eruit! En de diamant ontstaat door hoge druk en veel hitte: en dan ontstaat uit kolenstof de kostbaarste steen op deze aarde! Alles lessen die duidelijk een weerklank in de harten van de vrouwen vonden: vreugde en gelach rondom, maar ook plotseling tranen die vloeiden, en zo eindigde de ochtend in gebed voor elkaar en de verschillende noden die gedeeld werden.

Zo fijn om er voor elkaar te zijn!

Lees meer →
Exemple

Begin van een nieuw jaar!

Alle broers en zussen van Oase groeten jullie! We wensen jullie veel heil en zegen voor het nieuwe jaar 2021. Ga met God, en Hij zal met jullie zijn.

Het jaar 2020 ligt achter ons. Een jaar waarin alles anders ging dan gedacht, voor iedereen. Wij zijn dankbaar voor alles wat God ons als gemeente heeft gegeven en willen Hem blijven prijzen en loven! Zondag 20 december was een hele bijzondere dag voor ons, onze broer Bozan werd gedoopt. Feest in de hemel en feest bij ons! En tijdens de kerstdagen hebben we twee diensten gehad, om zo toch iedereen de gelegenheid te geven om de geboorte van Jezus te vieren. In de eerste dienst hebben de kinderen voor ons gezongen en in de tweede dienst hebben de tieners een prachtig toneelstuk opgevoerd.

Het nieuwe jaar is alweer een paar weken aan de gang, en we willen blijven uitzien naar wat God in ons midden wil doen. Laten we met hoop de toekomst tegemoet zien!

Lees meer →
Exemple

Het afgelopen half jaar hebben we in Grace Church, net zoals in veel andere kerken, vergaderd via een digitaal platform. Omdat we een kleine gemeente zijn, deden we dat via Zoom en zo konden we ook met elkaar communiceren rond de dienst. We voelden ons zo heel betrokken bij de eredienst en dat is fijn. Daarnaast vieren we zo ook samen het avondmaal, zingen we samen (alleen de voorzanger is te horen) en bidden we voor elkaar, middels een kringgebed.

Sinds kort komen we weer bij elkaar op zondag in onze kerkzaal aan de Liendertseweg. Dat is echt een heerlijk gevoel. De ventilatie is goed geregeld, naast alle andere maatregelen en ook de registratie van bezoekers. Het is spannend welke mogelijkheden er in de nabije toekomst beschikbaar blijven, nu de besmettingen blijven toenemen. We zijn vol vertrouwen en houden tegelijkertijd rekening met nieuwe beperkingen.

Nu de zomer voorbij is, gaan we vol goede moed weer verder in Gods Koninkrijk. We delen al onze zorgen met Hem, Jezus Christus. We danken onze God en Vader voor veel zegeningen. We erkennen onze totale afhankelijk aan onze God en Vader en vragen om Zijn Geest die ons leidt!

Hartelijke groeten van alle leden van Grace Church. Florence en Nestor, Janine, James, Kevin en Harm

Lees meer →
Exemple

Sinds april 2020 is Louise von Barsewich lid van het LeiderschapsTeam in ICF Oase. Graag wil zij zich voorstellen en vertellen over hun jaarlijkse week van bidden en vasten.

Een taak van mijn activiteiten is het aansturen/bijwonen van de gebedsbijeenkomsten. Dat vind ik erg belangrijk. Elke maandagavond en zondagochtend voor de dienst kunnen we gelukkig weer samen gebedstijd hebben. En in november hopen wij opnieuw onze week van bidden en vasten te houden. 

Bidden en vasten… twee woorden die wij heel soms gebruiken. Ik denk dat de meesten een duidelijk beeld hebben bij het woord bidden, tenminste voor zichzelf. Bij het woord vasten wordt het alweer anders. Voor mij is vasten alsof je de gebeden onderstreept. Dat gebeurt ook als je met velen bij elkaar komt om samen de Heer te zoeken. En dat is nodig in deze dagen, want: wat wil de Heer voor onze gemeente? Waar wil Hij ons op iets wijzen wat wij nog niet opgemerkt hebben? Vooral nu, in deze tijd, waar zoveel niet meer zo gaat als voorheen, hebben wij nieuwe inspiratie en creativiteit nodig om de groep moslims te bereiken die ons zo aan het hart ligt.

Wij kijken uit naar deze week van bidden en vasten, die ons nog meer met elkaar zal verbinden en onze liefde voor elkaar en voor de Heer zal versterken. Wilt u voor de voorbereiding van deze week bidden?

Lees meer →
Exemple

AL 100 JAAR ACTUEEL IN BIJBELS PERSPECTIEF

Maak kennis met Het Zoeklicht

Al 100 jaar zet Het Zoeklicht zich in om het Evangelie te verkondigen en christenen voor te bereiden op de komst van onze Heere Jezus. Het Zoeklicht is een organisatie die de missie ‘leven uit verwachting’ wil uitdragen.

Het leert ons waakzaam te zijn en te letten op wat er gaande is in de wereld. Aan de tekenen van de tijd zien we dat Christus’ komst niet ver weg is. Met het oog op de wederkomst worden we als christenen opgeroepen het Evangelie te verkondigen en een heilig en Geestvervuld leven te leiden.

Op verschillende manieren geven wij inhoud aan onze missie. Onder stichting Het Zoeklicht vallen vele activiteiten, zoals:

  • Magazine Het Zoeklicht
  • Uitgeverij
  • Studiedagen
  • Seminars
  • Conferenties
  • Israëlreizen

We geloven in de Bijbel als het volmaakte Woord van God. Zeker in een wereld die in beroering is, biedt de Bijbel ons houvast. De schrijvers van Het Zoeklicht zijn hiervan overtuigd. Iedere maand geven zij opinies op het wereldnieuws, bieden ze verdieping in de kennis van Gods Woord en laten ze zien dat toewijding aan de Heere nodig is voor een leven uit verwachting.

Laat u bemoedigen, opbouwen en informeren! 

INFO@ZOEKLICHT.NLWWW.ZOEKLICHT.NL

Lees meer →

Tekst van de dag

Wie fouten toedekt, streeft vriendschap na, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.