Privacyverklaring

Home Privacyverklaring

Deze privacyverklaring

is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van de Christelijke Gereformeerde Ichthuskerk Amersfoort.
Met deze verklaring geeft de Christelijke Gereformeerde Ichthuskerk Amersfoort invulling aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).
 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De Ichthuskerk Amersfoort kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Ichthuskerk Amersfoort en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. De Ichthuskerk Amersfoort kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig

De Ichthuskerk Amersfoort verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en /of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

Delen met anderen

De Ichthuskerk Amersfoort verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een afspraak/overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de Ichthuskerk Amersfoort worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Ichthuskerk Amersfoort gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden in principe niet aan derden verstrekt, behoudens een eventuele wettelijke verplichting daartoe.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Christelijke Gereformeerde Ichthuskerk Amersfoort, ter attentie van de Contactpersoon Gegevensbescherming, en wij zullen dan zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Contact

U kunt via e-mail contact opnemen met de contactpersoon gegevensbescherming: privacy@cgkamersfoort.nl

Tekst van de dag

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.