De kerk hoort een veilige plek te zijn. Toch kan er helaas binnen de kerk ook sprake zijn van seksueel misbruik. Marjan Nieman en Herman Takken zijn aangesteld als Interne VertrouwensPersonen (IVP) binnen de Ichthuskerk. Mensen kunnen met een klacht t.a.v. seksueel misbruik, bij hen terecht voor eerste opvang en voor advies over het nemen (dan wel afzien) van verdere stappen.

IVP.marjan@cgkamersfoort.nl en IVP.herman@cgkamersfoort.nl.

Tekst van de dag

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.