Als kleine groep binnen de gemeente richten wij ons op het bereiken van mensen buiten de gemeente. Jezus geeft gezegd dat zijn gemeente het zoutend zout is en het licht op de kandelaar. Dit moeten wij als kerk waar maken door relevant te zijn voor de maatschappij, en zo het licht van Jezus te laten schijnen in de wereld. Missionair gemeente-zijn is een proces van groeien. We leren gezamenlijk invulling te geven aan de opdracht van Jezus. We komen ongeveer vier of vijf keer per jaar thuis samen. Wil jij ook mee doen?

Je kunt ons bereiken door via: missionair@cgkamersfoort.nl of bellen met Freek 06-19985176

Tekst van de dag

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.