Het Jeugd Ouderlingen en Consulenten Team bestaat uit jeugdouderlingen en consulenten. Het is de bedoeling dat we jongeren die tussen de 16 en 23 jaar zijn, en jongeren die nog geen belijdenis hebben gedaan, bezoeken. Het JOCT is ook betrokken bij coachend jongerenwerk, de clubs & JV, de catechisaties, de kindernevendienst, de bijbelklas en het jeugdkamp. 

Tevens worden door het jaar heen een aantal activiteiten georganiseerd: 

  • de nieuwjaarsbijeenkomst
  • jeugdactiviteiten tijdens startweekend
  • samen naar EO-Jongerendag
  • Heartbeat-events (o.a. Nacht zonder Dak, sporttoernooi etc..)

Als jullie zelf ideeën hebben voor een activiteit of ergens op willen reageren, dan horen we dat heel graag van jullie: via joct@cgkamersfoort.nl

Tekst van de dag

Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.’