JOCT

Home JOCT

Het Jeugd Ouderlingen en Consulenten Team bestaat uit jeugdouderlingen en consulenten. Het is de bedoeling dat we jongeren die tussen de 16 en 23 jaar zijn, en jongeren die nog geen belijdenis hebben gedaan, bezoeken. Het JOCT is ook betrokken bij coachend jongerenwerk, de clubs & JV, de catechisaties, de kindernevendienst, de bijbelklas en het jeugdkamp. 

Tevens worden door het jaar heen een aantal activiteiten georganiseerd: 

  • de nieuwjaarsbijeenkomst
  • jeugdactiviteiten tijdens startweekend
  • samen naar EO-Jongerendag
  • Heartbeat-events (o.a. Nacht zonder Dak, sporttoernooi etc..)

Als jullie zelf ideeën hebben voor een activiteit of ergens op willen reageren, dan horen we dat heel graag van jullie: via joct@cgkamersfoort.nl

Tekst van de dag

Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om Mij te vereren en mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan.