Wekelijks verschijnt een nieuwsbrief, het L&M blad. Op donderdagavond via de mail en zondag in de kerk. Deze wordt om beurten verzorgd. Het L&M blad kent vaste onderdelen zoals de dank- en voorbeden, bloemengroet, oppasrooster en de agenda. Daarnaast ontvangen wij mededelingen van gemeenteleden. Wilt u een mededeling geplaatst hebben dan kunt u deze mailen naar redactielmblad@cgkamersfoort.nl of nieuwsbrief@cgkamersfoort.nl. Donderdagavond sturen we het L&M blad naar de mailadressen van de gemeenteleden. Andere gemeenteleden bezorgen de L&M bladen vrijdag bij gemeenteleden die thuis de dienst meeluisteren. Wilt u het L&M blad ook digitaal ontvangen dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen. 

Tekst van de dag

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.