Wekelijks verschijnt een nieuwsbrief, het L&M blad. Op donderdagavond via de mail en zondag in de kerk. Deze wordt om beurten verzorgd. Het L&M blad kent vaste onderdelen zoals de dank- en voorbeden, bloemengroet, oppasrooster en de agenda. Daarnaast ontvangen wij mededelingen van gemeenteleden. Wilt u een mededeling geplaatst hebben dan kunt u deze mailen naar redactielmblad@cgkamersfoort.nl of nieuwsbrief@cgkamersfoort.nl. Donderdagavond sturen we het L&M blad naar de mailadressen van de gemeenteleden. Andere gemeenteleden bezorgen de L&M bladen vrijdag bij gemeenteleden die thuis de dienst meeluisteren. Wilt u het L&M blad ook digitaal ontvangen dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen. 

Tekst van de dag

Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers als rijkdom te stellen, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.