Soms heb je behoefte aan gebed. Iedere zondag na de dienst zijn er kerkleden die graag met je willen bidden als je dat niet alleen wilt doen, of als je wilt dat er voor jou wordt gebeden. Je kunt spontaan gebed aanvragen, maar als je meer wilt weten of wil meebidden kun je contact leggen met Inge Wallet via mailadres: kcd@cgkamersfoort.nl

Tekst van de dag

Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.