van de diaconie, september 2020

Deurcollecte september 2020 – Schisis kinderen

‘Anak sumbing’, gescheurd kind. Zo noemt men op Sulawesi, Indonesië, een kind met een schisis (hazenlip). Een gespleten bovenlip is zichtbaar voor iedereen. Vaak hebben kinderen ook een gespleten kaak en/of gehemelte. Een hersteloperatie van zo’n € 800 is onbetaalbaar voor ouders. Met uw hulp kan een bereidwillige arts jaarlijks tientallen kinderen opereren in een kliniek in Makassar. Daarna gaat er een nieuwe wereld voor ze open: geen verlegenheid, meewarige blikken of spraakgebrek meer. Een betere gezondheid en een eerlijke kans op eenzelfde ontwikkeling als anderen.

Waarom dit project?

Door een tekort aan foliumzuur in de voeding van zwangere vrouwen op Sulawesi is er een relatief hoog percentage kinderen dat met een schisis ter wereld komt. Een technisch ‘mankement’ dat met een operatie simpel te verhelpen is. Hierbij kan Charisma Wai – Ake (de dochter van wijlen ds. Ake Demas) 10 tot 15 kinderen en hun ouders per jaar begeleiden. Dit aantal is afhankelijk van wie er – mede tijdens zijn preekbeurten in Mamasa (een gebied zo groot als de helft van Nederland) – op zijn pad komen.

Impact

Het effect van de operatie is aanzienlijk: het gezin is eindelijk de schaamte voorbij, de kinderen eten makkelijker en maken zich beter verstaanbaar op school. Hun kansen op een werkzaam leven in de openbaarheid zijn nu even groot als die van leeftijdsgenoten. Daarnaast heeft Charisma Wati zowel aandacht voor de lichamelijke als de geestelijke gezondheid van de kinderen en hun ouders. Ook niet-christenen komen zo in aanraking met de liefde van Christus.

Tekst van de dag

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?