Preek van de week, 16 mei

Voorganger: Student J.A. de Kok, Een nieuw leven

De tekst van vandaag: Kolossenzen 3 : 1 – 4

Als je een mooie vlinder ziet, is het bijna niet  voor te stellen, dat dat eerst een dikke harige rups was. Hij heeft een compleet nieuw leven.

Dat geldt ook voor iedereen die Jezus heeft aanvaard, die zoals de tekst zegt, gestorven is en met Christus is opgewekt in een nieuw leven.

Wat houdt dat nieuwe leven in? Het gaat om 3 dingen:

  • Gestorven met Christus betekent hier niet fysiek gestorven, maar gestorven voor de machten van de wereld (alles wat ons tegenhoudt om met Christus te leven).
  • Opgewekt uit de dood met Christus betekent: U was dood door uw zonden maar God heeft u met Christus opgewekt en bevrijdt van de zonde. De zonde heeft geen grip meer op ons.
  • Met Christus leven verborgen in God. In tegenstelling tot het nieuwe leven van een vlinder ziet een christen er nog steeds hetzelfde uit nadat hij het nieuwe leven is binnengegaan. Die verandering zit van binnen.

Jezus is naar de Hemel gegaan, zodat wij daar ook een thuis mogen hebben. Ons echte thuis. Als je Jezus niet kent, heb je niets met de Hemel. Maar als je Jezus kent mag je als christen ook n u al de Hemel je vaderland noemen.

Het nieuwe leven vraagt van ons, dat we er ook naar gaan leven. Als een vlinder uit zijn cocon komt, kruipt hij ook niet meer. Hij vliegt.

In de tekst staat: Streef naar, en richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.

Streven is leven vanuit het geloof. Dat vraagt om een actief geloofsleven. Het gaat niet vanzelf. Daar moet je aan werken. Je aandacht wordt toch steeds getrokken naar de dingen van deze wereld. Daar kun je schuldgevoelens over hebben, maar wie in Jezus gelooft heeft de Hemel al ontvangen.

Richt u op wat boven is betekent, dat je al je bezigheden, alle ontmoetingen beoordeelt vanuit je geloof in Jezus Christus. Dat is Christen zijn in de praktijk van ons leven. Hoe doe je dat? Laat je leiden door de Geest en niet door je eigen natuur. Richt je je op de Hemel en je krijgt er een nieuwe aarde bij, richt je je op de aarde en je zult zomaar de heerlijkheid van de Hemel mislopen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?