Deurcollecte 27 juni

De diaconie vraagt uw aandacht voor de nood van zigeunermensen in het Hongaarse taalgebied van Roemenië en Oekraïne. Amper 1.700 km van ons vandaan leven mensen onder mensonwaardige omstandigheden. Een concentratie buitengesloten mensen zonder enig perspectief op een menswaardig bestaan. Gipsy Mission wil hier iets aan doen.

De aanpak van Gipsy Mission is gericht op het geven van perspectief in de levens van kinderen. Want verandering begint bij de kinderen. Voor hen willen zij een plaats creëren waar ze liefde, aandacht, zorg en voedsel ontvangen. Waar op liefdevolle wijze gewerkt wordt aan hun verdere ontwikkeling, waardoor ze later een kans krijgen op een plaats in de maatschappij. Onlosmakelijk hieraan verbonden en door al het werk heen, is de evangelische boodschap herkenbaar.

Dergelijke projecten kan Gipsy Mission alleen in samenwerking met lokale partnerorganisaties uitvoeren. Er moet eerst een behuizing in of bij de zigeunernederzetting worden gebouwd of gekocht. Met de lokale partner wordt dit gebouwtje geschikt gemaakt voor kleuteronderwijs, huiswerkbegeleiding, moedergroepen, volwasseneneducatie en kerkdiensten. Daarnaast wordt samen met de lokale partner een projectleider aangesteld, die vervolgens zoekt naar geschikte leerkrachten. Hierbij spelen liefde voor de Heer en liefde voor de zigeuners een belangrijke rol.

Intussen zijn er in de zigeunergemeenschap al veel contacten gelegd. Zo veel als mogelijk worden de mensen ook ingezet bij opbouw en voortgang. Het is immers hun project! Hierdoor is er onder de zigeuner bevolking grote animo om de kinderen voor de kleuterschool aan te melden. Helaas kunnen daardoor niet altijd alle kinderen geplaatst worden. Omdat dagelijks schoolritme deze kinderen maar vooral ook hun ouders volkomen vreemd is, wordt er gedurende het schoolseizoen veel aandacht aan schooldiscipline geschonken. Na verloop van tijd worden er op dit gebied opmerkelijke resultaten geboekt. Ook persoonlijke hygiëne speelt op school een belangrijke rol. Kinderen worden gewassen, krijgen schone kleertjes aan en ze merken het belang daarvan.  Verder leren de kinderen het werken met pen en papier, herkennen van letters en woordjes en wordt er aan de fijne motoriek gewerkt. Op deze wijze kunnen we de kinderen kunnen voorbereiden op de basisschool;

  • Kleuters basisvaardigheden aanleren
  • Persoonlijke hygiëne leren
  • Aanvullende goede voeding geven
  • Stimuleren van motorische ontwikkeling
  • Christelijke waarden en normen meegeven
  • Hierbij wordt geen enkel onderscheid gemaakt naar religie of afkomst.

Na 2 jaar moeten ze dan gereed zijn om met kans op succes op de basisschool in te stromen. In Roemenië en Oekraïne gaan de kinderen alleen ‘s morgens naar school. Ze krijgen huiswerk mee om ‘s middag te maken. Gipsy Mission biedt hen tijdens de naschoolse opvang een plaats voor het onder begeleiding maken van het huiswerk. De resultaten zijn geweldig. Bij één van de projecten welke reeds langer draait, zijn inmiddels de eerste 8 kinderen naar het vervolgonderwijs gegaan. Dit werd als een wonder in de zigeunergemeenschap ervaren. Want nu komen er uit hun gemeenschap, dus jongeren die naar het vervolgonderwijs gaan! Zij kunnen fungeren als rolmodel.

Een belangrijk neveneffect is dat de kinderen de invloed van de school ook mee naar huis nemen. Gipsy Mission ziet dat een deel van de zigeunerouders wordt gestimuleerd doordat hun kinderen kansen krijgen. Soms kan dit nog worden versterkt door korte projecten die zich richten op ouderen. Bijvoorbeeld een houtbewerkingcursus voor mannen of een naaicursus voor vrouwen. Zo’n korte inzet kan tot effect hebben dat mannen een weg vinden naar inkomen en vrouwen een weg naar een baan in een fabriek. Dit komt het ontwikkelingsniveau van de zigeunernederzetting ten goede. Wij hopen dat er op den duur een Christelijke gemeente gaat ontstaan. In het oudste project is na jaren een zigeunerkerk van start gegaan. Bij de opening van het kerkje meldde de burgemeester van het dorp dat het hem was opgevallen dat de criminaliteit in de zigeunergemeenschap zo was afgenomen. Toen hij het hele kerkje propvol met zigeuners zag, wist hij hoe dit kwam…

Tekst van de dag

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.