Preek van de week, 1 augustus

Voorganger: A. Dingemanse, Geestelijke groei

De tekst van vandaag: Filippenzen 1 : 1 – 11

God heeft Paulus door een visioen naar Filippi gebracht. Paulus heeft er het evangelie verkondigd. De mensen waren er gevoelig voor en zijn door zijn prediking tot geloof gekomen. God gaf het in hun hart.

Hij geeft het ook in ons hart. Dat verandert een mens. Je gaat dan anders denken en doen.

God schakelt daarvoor mensen in. Mensen die niet gaan voor het grote geld, maar hun leven in dienst stellen van God. Ook wij hebben de boodschap van God meegekregen van andere mensen. Van onze ouders, van de dominee, of misschien van iemand anders. Die mensen bidden voor ons, die blijven voor ons bezig, opdat we het geloof vinden en vasthouden.

Is dat goede werk van God ook al in uw leven begonnen? Je vraagt je misschien af Ben ik wel een kind van God? Hoe weet ik dat Gods werk in mij begonnen is? Dan merk je aan de vruchten.

Vruchten aan een boom zie je groeien. Er zit leven in. Merken we (en onze omgeving) ook dat de vruchten van het geloof in ons groeien? Voelen we de behoefte om steeds dichter bij God te komen?

Paulus bidt om geestelijke groei. Dat is groei in liefde, en hij weet: God moet het geven.

Belangeloze en onvoorwaardelijke liefde is het centrale thema in Gods wil over ons leven.

God komt naar mensen toe die het verkeerd doen. Hij biedt vanuit Zijn liefde onvoorwaardelijke vergeving. En hij vraagt ons om deze liefde ook te delen met elkaar. Die liefde groeit door kennis van God. Die leer je uit de bijbel en door je geloof te delen met anderen. Die liefde kun je overal en op allerlei manieren delen. In je werk, je contacten, je gezin.

Ons leven is vol met kennis. Die kennis moeten we laten leiden door fijngevoeligheid. Bij geloofsgroei ga je aanvoelen wanneer het de verkeerde kant op gaat. God vergeeft ons en nodigt ons voortdurend uit om Zijn weg te volgen. Wij moeten alleen open staan voor Zijn woord en fijngevoelig zijn als de Here de weg wijst in ons leven.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.