Preek van de week, 24 oktober

Voorganger: Ds. M. Hogenbirk, Nugterheid geboden

De tekst van vandaag: 1 Petrus 1 : 13 – 25

Wij associëren het woord nuchterheid veelal met dronkenschap. Als je dronken bent zie je in tegenstelling tot wanneer je nuchter bent, niet meer zo scherp.

Nuchterheid is nu en ook toen nodig. Men leefde in onzekerheid. Hoe moesten ze als minderheid hun leven invullen. Ze voelden zich als christenen als een vreemdeling in hun omgeving. Hoe ga je dan om met je familie, met je buren, met je collega’s?

Eer staat: “Laat uw geest voortdurend paraat zijn. Omgord de lendenen van uw verstand”. Omgorden doelt op het optrekken van de lange gewaden, die men in die tijd droeg. Door er een riem (gordel) om te doen, kan men vrijer bewegen. Men was paraat om snel actie te kunnen nemen.

Onze cultuur is meer gebaseerd op gevoel, dan op verstand. Maar in spannende situaties moet je toch je verstand boven je gevoel laten gaan.

Omgord je verstand betekent dus: zorg dat je je verstand gebruikt. Concentreer je op waar het in het leven om gaat en kies voor je relatie met Jezus Christus. Kies voor de hoop. Vestig je hoop op de Genade. Genade heeft in het Engels twee woorden Mercy en Grace. Mercy is de genade die je vraagt. Grace is de genade, die je ontvangt zonder er iets voor te hoeven doen. Wij mogen weten, dat we door Jezus zijn vrijgekocht.

Als je nadenkt en je verstand gebruikt, reageer je niet ad-hoc op situaties. Denk na voordat je oordeelt. Wees gehoorzaam aan de waarheid. Heb je gehoord en begrepen, dat Jezus het kwaad zelf heeft overwonnen en dat Hij de mensen liefheeft?

Je komt dan tot een levensstijl van begrip. Je leeft niet langer uit angst of vijandschap, maar uit zekerheid, gedreven door oprechte liefde van binnenuit. Je laat je in geloof leiden door je nuchtere verstand. Dat is de boodschap van Petrus en de boodschap van God vandaag aan ons. Denk na en geef jezelf de ruimte om de ander te horen.   

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om Mij te vereren en mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan.