Nieuws van Oase, nov 2021

Beste broers en zussen,

Hier weer een kort berichtje vanuit Oase. We hopen en bidden dat het goed met jullie gaat en dat jullie juist ook in deze tijd de vrede van Christus sterker dan ooit mogen erva- ren.
Wij hebben zondag 5 september het 10-jarig bestaan van Oase gevierd. Een prachtig mijlpaal voor onze gemeente. Het was een feestelijke dienst, waar ook veel gasten aan- wezig waren. We hebben na de dienst tijd genomen om elkaar te spreken en heerlijk ge- geten. Wat een zegen om zo met elkaar dit te mogen vieren.

We zijn dankbaar dat we elkaar kunnen steunen in tijden van vreugde en verdriet!

Tekst van de dag

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.