Nieuws van de kerkelijke contactdienst, dec 2021

De inhoud van dit bericht is alleen toegankelijk voor leden van de Christelijke Gereformeerde Ichthuskerk.

Tekst van de dag

Een mens kiest in eigen ogen steeds de rechte weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.