Preek van de week, zondag 20 feb

Voorganger: Ds. M. Oppenhuizen, Laat je liefhebben

De tekst van vandaag: Openbaring 7 : 1 – 17

In de bijbel lezen we dat Gods heil voor alle volken is. Jezus zegt: “De hele wereld mag leerling zijn van Mij”.

Een heleboel mensen volgen Jezus, maar er zijn er ook die Jezus afwijzen. Ze hebben het evangelie gehoord en toch kozen ze voor iets anders. God oordeelt. Hij komt op voor de slachtoffers. De misdadigers laat Hij niet wegkomen met hun kwaad.

God neemt het niet, dat mensen andere mensen onderdrukken. Hij zegt: “Blijf af. Ze zijn van Mij.”

Als wij onze eigen weg gaan, laat Hij ons vastlopen. De klimaatverandering bijvoorbeeld is niet iets van God, dat komt door onze manier van leven. Hij laat ons vastlopen tot de wal het schip keert. En dan zegt Hij toch: “Kom maar, Ik zal je helpen.”

Johannes ziet een ontelbare menigte van mensen, die veiligheid zoeken bij God. Jezus is de aanvoerder van die menigte. Maar er zijn er toch ook die zich niet richten naar Jezus. Landen, volken, stammen, talen zoeken hun veiligheid bij zichzelf.

Landen willen macht. (bijvoorbeeld Amerika, Rusland en China).

In Nederland richt men zich meer op het volk (het oranjegevoel). Weer anderen kiezen voor een stam of familie. Je kunt je ook verbonden voelen door taal omdat je dezelfde taal spreekt. Als je bijvoorbeeld in het buitenland een landgenoot Nederlands hoort praten, schept dat een band.

Zo voelen mensen zich op verschillende manieren verbonden, maar Jezus zegt: “Richt je op Mij, anders kom je er niet doorheen.”

Kies je jouw eigen houvast of kies je voor Jezus?

Als je voor Hem kiest, vinden mensen je soms sneu. In sommige landen is het zelfs gevaarlijk. Waarom zou je dan toch kiezen voor Zijn veiligheid? God zegt: “Ik zie jouw schuld, maar ik vergeef het je.” Hij gunt ons om er te zijn en wil onze Vader zijn.

Vandaag vieren we het Avondmaal. Hieraan deelnemen is kiezen voor Jezus en Hij zegt: “Het komt goed. Ik hou van jou.” Laat Jezus je houvast zijn. Laat je liefhebben. 

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?