Deurcollecte 24 april

Home Blog Berichten Deurcollecte 24 april

Exemple

Deurcollecte 24 april

De diaconale collecte van zondag 24 april is bestemd voor onderwijs aan kansarme meisjes in Haïti. In het noordoosten van Haïti worden jongens voorgetrokken, zij mogen naar school. Meisjes niet, zij zijn handig in het huishouden. Maar scholing is juist erg belangrijk om de armste gezinnen uit een neerwaartse spiraal te halen. Stichting Hulp Haïti betaalt daarom het schoolgeld voor deze kansarme meisjes, de ouders dragen zelf bij aan het inschrijfgeld. Zo krijgen de meisjes kans op een betere toekomst. En kunnen zij later – met behulp van een eigen inkomen – hun familie ondersteunen. Stichting Hulp Haïti werkt samen met een aantal scholen in de omgeving. Daarnaast helpen lokale, betrouwbare vrienden met de selectie van de kinderen zodat het schoolgeld naar de juiste families gaat. Ouders komen bij de medewerkers van de stichting langs met de aangeschafte materialen om aan te tonen dat ze het geld echt hebben gebruikt voor schoolmaterialen zoals boeken, uniforms, schoenen, tassen, schriften en pennen. De kinderen moeten per kwartaal hun rapport laten zien. Verder staat de stichting in nauw contact met de scholen voor de kinderen.  Meer info zie:  https://cgk.nl/project/hai139/

Tekst van de dag

En de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.