Deurcollecte 26 juni

  • Zondag 26 juni is de diaconale collecte bestemd voor Gipsy Mission

Amper 1.700 km van ons vandaan leven mensen onder mensonwaardige omstandigheden. Een concentratie buitengeslotenen zonder enig perspectief op een menswaardig bestaan. Een leven van een derderangs mens. Gipsy Mission wil hier iets aan doen, want hulp verandert. Ledig de enorme nood van zigeunermensen op het platteland in Roemenië en Oekraïne. Meer info zie: https://www.gipsymission.nl/

Tekst van de dag

Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’