Deurcollecte 28 augustus

Home Blog Berichten Deurcollecte 28 augustus

Exemple

Deurcollecte 28 augustus

Op zondag 28 augustus is de diaconale collecte bestemd voor Onderwijs aan kansarme meisjes in Haïti.  In het noordoosten van Haïti worden jongens voorgetrokken, zij mogen naar school. Meisjes niet, zij zijn handig in het huishouden. Maar scholing is juist erg belangrijk om de armste gezinnen uit een neerwaartse spiraal te halen. Stichting Hulp Haïti betaalt daarom het schoolgeld voor deze kansarme meisjes, de ouders dragen zelf bij aan het inschrijfgeld. Zo krijgen de meisjes kans op een betere toekomst. En kunnen zij later – met behulp van een eigen inkomen – hun familie ondersteunen. Meer info zie: https://cgk.nl/project/hai139/

Tekst van de dag

Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers als rijkdom te stellen, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.