Preek van de week, zondag 18 september

Voorganger: Student B.H.P. Mussche, Gods onbegrijpelijke evangelie

De tekst van vandaag:   1 Korinthe 1 : 18 – 25

Paulus legt in de 1e brief aan de gemeente van Korinthe uit dat de gemeente staat rondom het kruis van Jezus. Het kruis, dat kan worden gezien als wijsheid of dwaasheid.

In de Grieks-Romeinse wereld was het, zoals ook in onze huidige wereld, belangrijk om een eervol mens te zijn. Maar in een gemeente waar kracht en eer gelden komt de boodschap van het kruis maar moeilijk binnen. Het kruis toont weerloosheid en vernedering. Voor ongelovigen is dat dwaasheid. Voor gelovigen is het echter wijsheid.

Paulus zet twee groepen naast elkaar. Aan de ene kant de Joden. Zij vragen om een teken dat de Messias is gekomen. Zij zoeken een teken, geen Messias.

Is er bij ons ruimte voor een God, die spreekt? Wij krijgen zelf God niet in de vingers. Hij laat zelf wel aan ons zien wie Hij is.

De tweede groep zijn de Grieken, de wetenschappers en filosofen. Zij beroepen zich op het verstand. Zij zien het verhaal van Jezus als dwaasheid.

De Joden zien in de kruisiging geen teken, de Grieken geen wijsheid

Maar Jezus Christus heft het verschil tussen Joden en Grieken op. Er komt een andere scheiding. Tussen gelovigen en niet gelovigen.

Het evangelie verenigt mensen. Joden en heidenen worden Christenen. Zo ook wij. Wij zijn een gemeente omdat we Jezus volgen. Vanuit het oogpunt van de wereld een verhaal van zwakte. Maar het is een verhaal van redding. God kiest Zijn weg van almacht dwars tegen ons denken en onze verwachtingen in. Waar wij een koning in grootsheid verwachten, zien we een man aan het kruis.

De gemeente overstijgt ook de grenzen, die de wereld optrekt. Zij staat open voor allerlei soorten mensen.

In Jezus Christus wordt duidelijk, dat God niet tegenover ons staat, maar dat Hij ons zoekt en ons wil redden. God geeft ons een uitnodiging om tot Jezus te gaan. Alleen in Hem vind je houvast. Vertel je omgeving over de vreugde en troost die je in Hem vindt.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.