Preek van de week, zondag 11 december

Voorganger: Student J. Verschoof Wordt verlicht
De tekst van vandaag: Jesaja 60 : 1 – 22

Licht is mooi en fijn in deze donkere dagen voorafgaand aan Kerst. Een mooi adventslied luidt: Daar is
uit ’s werelds duistre wolken een licht der lichten opgegaan….”.
Vandaag drie aandachtpunten met betrekking tot het licht: Wordt verlicht, Door het Licht en Wordt
en wees een licht
Wordt verlicht houdt in, dat we in het donker staan. Het volk Israël heeft God de rug toegekeerd en
belandt in de ballingschap (de duisternis). Zij verlangen naar licht. Het eerste vers belooft dat licht. k
In de tijd van Jezus geboorte was zond God Zijn Zoon om licht te brengen in de wereld. En ook in
onze tijd is er “duisternis”. Denk aan de oorlog in Oekraïne, de droogte in Noord-Oost Afrika, de
economische en klimaatcrisis. En ook nu klinkt Gods woord: Sta op en wordt verlicht.
Door het licht Het licht staat bij Jesaja voor blijdschap, verlossing en vertroosting. De Heer komt zelf
om vertroosting te brengen. In het teken van Kerst: Jezus is het Licht van de wereld.
Het licht komt onverwacht. Het volk had misschien de hoop op een terugkeer (op licht) al opgegeven.
En dan klinkt ineens deze belofte: “Overdag is het licht van de zon niet meer nodig, want de Heer zal
je voor altijd licht geven.”
Wordt en wees een licht In vers 1 staat: Sta op en schitter. De Heer spoort ons aan om Zijn licht te
ontvangen en door te geven. Hij brengt licht in ons leven zoals Hij ook licht in de schepping bracht. En
dat licht is eeuwigdurend. Het staat er als een opdracht omdat het belangrijk is.
Het is als de maan die zelf geen licht geeft. Het zonlicht weerkaatst op de maan, zodat wij op aarde
ook ’s nachts licht ontvangen. Planten gaan open als ze zonlicht ontvangen en krijgen bloemen die er
prachtig uitzien en lekker geuren. Dat trekt aandacht.
Zo moeten ook wij het licht van God en de bijbehorende troost, verlichting, vrede en vreugde
doorgeven aan de wereld om ons heen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.