Preek van de week, zondag 5 februari

Voorganger: Ds. D. Visser Geven is zalig
De tekst van vandaag: Handelingen 20 : 17 – 38


In een groot internationaal onderzoek stond de vraag centraal : “Maakt het je gelukkiger, als je iets
weggeeft dan wanneer je het voor jezelf houdt?” De verrassende uitkomst was, dat mensen
gelukkiger werden van het geven dan van het zelf te houden.
De wetenschap bewijst dus de woorden van Jezus, hier geciteerd door Paulus, dat het zaliger is om te
geven dan te ontvangen”.
Het klinkt in eerste instantie niet logisch. We vinden het moeilijk om echt iets van waarde te delen.
Maar de kern van het evangelie is, dat God Zijn enige Zoon, gaf zodat wij het leven zouden krijgen.
Jezus Christus gaf Zijn leven als losprijs. Hij kocht ons als verslaafden vrij. Je kunt aan veel zaken
verslaafd zijn. Aan geld, aan sport, aan welvaart. Door die verslavingen worden mensen feitelijk arm
en lopen vast.
Jezus is gekomen om ons van die verslaving(en) te verlossen en om ons terug te brengen bij God en
Zijn liefde. Paulus had het op zijn reis naar Damascus zelf aan den lijve ondervonden. Jezus riep hem
een halt toe in zijn verslaving om ieder die handelde in strijd met zijn ideologie te vervolgen.
Vandaag is het hulpverleningszondag. Hulpverlening is een doorlopend proces. Wij mogen een nieuw
hart, ontvangen dat met de naaste in nood meeleeft en ook werkelijk uitdeelt.
Calvijn zei: “Door niets kom je nader tot God dan door te geven met je hart.”
Dat is een bijbelse waarheid. Ook buiten het bijbels leven wordt geven geroemd, maar de groeiende
kloof tussen arm en rijk bewijst, dat weinig mensen van deze waarheid overtuigd zijn.
Doen wij als christenen het nu beter dan anderen? Niet omdat we beter zijn, maar omdat we vervuld
zijn met de liefde van Christus. Die liefde heeft ons zo te pakken, dat ons leven daar op allerlei
manieren van getuigt. De genade die wij ontvangen maakt dat je begrijpt, dat geven gelukkiger
maakt dan ontvangen. Krijgen is mooi, maar geven is het zaligste wat er bestaat.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om Mij te vereren en mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan.