Preek van de week, zondag 4 juni

Voorganger: Ds. E. Everts De graankorrel moet sterven om vrucht te dragen
De tekst van vandaag: Johannes 12 : 20 – 30
Stel er komen vreemden de kerk binnenlopen die vragen: Wat gebeurt hier eigenlijk elke zondag?
Wat vertellen we hun dan over ons gemeente van Christus zijn. Dat we een gemeente van mensen
zijn en dat het belangrijkste voor ons is dat Jezus stierf voor onze zonden. Hij is onze verlosser. Jezus
moet schitteren. Jezus ging de weg van de graankorrel en ook alle mensen moeten deze weg gaan.
Het antwoord van Jezus in de tekst is een reactie op een vraag van Grieken. Zij stonden bekend om
hun bewondering voor prestaties. Zo ook vandaag in onze wereld. We willen als mensen graag
schitteren. In het geval van de Grieken geeft Jezus als antwoord: Het is de tijd, dat de Mensenzoon
tot majesteit wordt verheven. De kroning van een koning is in onze wereld een groot feest met veel
vertoon van rijkdom en welvaart. Bij Jezus zien we daar niets van. Hij spreekt van een graankorrel,
die sterft. Jezus ontvangt Zijn majesteit langs de weg van Zijn dood. Daar wordt Zijn heerlijkheid
zichtbaar. Dat is ook de les voor Zijn volgelingen. Graankorrels, die gegroeid zijn door de zorg van
God kunnen alleen vrucht dragen door eerst te sterven.
Hij zegt er meteen bij: Wie zich aan zijn leven vastklampt zal het verliezen, wie het loslaat zal het
behouden in eeuwigheid. Als je hecht aan het leven, aan de dingen van deze wereld, hoe kan dan de
grootheid van Jezus duidelijk worden? Om Zijn liefde door te geven aan anderen moeten we stil
gezet worden. We hebben ons leven gekregen in bruikleen om het te geven aan Jezus. Hij gebruikt
ons om vruchtbaar te zijn als een graankorrel.
Jezus is ons voorgegaan en gaat met ons mee. De weg die Jezus moest gaan om Zijn majesteit te
bereiken is ook de weg die wij moeten gaan. Maar dan laat Hij laat ons ook delen in Zijn majesteit.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.