Deurcollecte 29 oktober 2023

Zondag 29 oktober 2023 collecteren wij voor Gipsy Mission. Er is  enorme nood van zigeunermensen op het platteland in Roemenië en Oekraïne. GipsyMission wil hier iets aan doen, want hulp verandert. Wij verwijzen graag naar de website www.gipsymission.nl om te kijken naar de lopende projecten. De nood in Oekraïne was al hoog en u begrijpt dat dit door de oorlog niet beter is geworden. Hieronder enkele citaten uit het reisverslag van het bestuur Van Gipsy Mission van juni 2023:

“Maandag 19 juni einde dag: net 5 minuten in Oekraïne en bij Bela langs geweest die verantwoordelijk is voor het diaconaal centrum van de kerk. Grote nood omdat de gipsy gemeenschap veel nodig heeft. Door de oorlog zijn alle kindtoelagen gestopt. Ze maken nu met hun eigen bakkerij elke dag 600 broden en hebben financiering nodig om dit dagelijks door te laten gaan. Wie helpt ons was zijn vraag.”

“Dinsdag 20 juni in Mezovari met hartelijke ontvangst door pastor Istvan die begon met Psalm 23: “de Heere is mijn herder mij ontbreekt niets”. Om stil van te worden.”

Tekst van de dag

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?