Preek van de week, zondag 3 maart

Voorganger: Ds. J.C. Wessels Vriendelijkheid kost niets, maar maakt een wereld van verschil
De tekst van vandaag: Filippenzen 3 : 17 – 4 : 9


Vriendelijkheid kost niets. Paulus pakt het op als een van de kenmerken van volgelingen van Jezus
Christus. Hij schrijft het aan een gemeente die hij kent en waarmee hij veel heeft meegemaakt. Een
brief waarin hij de gemeente een hart onder de riem steekt. Er zijn in die gemeente zorgen en
problemen. Toch zegt hij: Laat iedereen je kennen als vriendelijke mensen, open, tolerant,
welwillend. Het gaat om een positieve levenshouding van de mensen die geloven.
Jezus zei: Jullie zullen mijn getuigen zijn. Is het aan ons te zien dat we geloven dat Jezus Christus onze
redder is? Paulus zit op het moment van schrijven in de gevangenis. Hij schrijft niet iets van “Hoofd
omhoog, het hart naar boven hier beneden is het niet” of “Na regen komt zonneschijn” of zo. Nee,
“De Heer is nabij”. Dat is voor hem het belangrijkst.
Denk ook aan Mozes, die naar de Farao moest en dat helemaal niet zag zitten. God zei: Ik ga met je
mee.
God is op weg met Zijn rijk van vrede en gerechtigheid en daar kunnen wij iets van laten zien door
vriendelijk te zijn. Dat vereist een praktische levenshouding vervuld van vreugde. Paulus zegt: Wees
over niets bezorgd, maar we maken ons vandaag de dag zorgen over vrede, gerechtigheid,
gezondheid of hoe we de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Vraag God wat je nodig hebt zegt
Paulus, Hij is bij je. Doe daarnaast de goede dingen. Kom op voor zwakkeren en eenzamen en de God
van vrede zal met u zijn.
Leg je zorgen bij God neer. Dat maakt vrij om te leven en vrij te zijn en te doen wat goed is voor de
mensen om je heen.
Dat is een missionaire levenshouding. Positief, principieel en praktisch. Vriendelijkheid is één van de
aspecten van de Vrucht van de Geest.
Geest van hierboven, Leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht.
Dat gaan mensen zien hier en in de straat waar u woont.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om Mij te vereren en mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan.