diaconale collecte

archive

Home Category : diaconale collecte

Zondag 28 juli en 25 augustus 2024 is de extra collecte bestemd voor het project “De Woestijnroos” in Egypte. De Woestijnroos is de benaming van het centrum voor dagopvang van verstandelijk gehandicapte kinderen in El-Fayoum, een grote oase in Egypte, iets ten zuiden van de miljoenenstad Cairo. Naast de zorg voor verstandelijk gehandicapten is De Woestijnroos actief op het gebied van dorpsontwikkeling.

Giften kunnen gedaan worden via de collectes op genoemde datum of door overmaking op het rekeningnummer van de diaconie zijnde NL 05 SNSB 0937 076 813 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk-Amersfoort onder vermelding van de naam van het project. Natuurlijk vragen wij u ook bovenstaande projecten in uw gebed mee te nemen.

Read More →

Zondag 30 juni 2024 collecteren wij voor Stichting Timon. Stichting Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Samen met kinderen, jongeren en hun gezin en/of netwerk wordt gewerkt aan hoop en herstel van het gewone leven.  Met als perspectief zelfredzaamheid. De stichting biedt specialistische hulp op maat, in aanvulling op de lokale zorg. Ook in Amersfoort zijn zij actief met o.a. het perspectiefhuis waar twaalf tieners een nieuw perspectief hopen te krijgen.

Giften kunnen gedaan worden via de collectes op genoemde datum of door overmaking op het rekeningnummer van de diaconie zijnde NL 05 SNSB 0937 076 813 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk-Amersfoort onder vermelding van de naam van het project.  Natuurlijk vragen wij u ook bovenstaande projecten in uw gebed mee te nemen.

Read More →

Zondag 27 mei is de diaconale collecte bestemd voor een vakantiebijbelschool in India. Doel is om in 2024 net als in 2023 tussen de 300-400 onderdrukte kinderen uit 30-50 dorpen op te vangen. Zij krijgen dan 5 dagen opvang met ontbijt, lunch en tussendoortjes en krijgen levensroerende verhalen te horen.

Joel Johanan Sastry Ramanjula hoopt deze zondag bij ons in de kerk te zijn om meer te vertellen over dit project.

Giften kunnen gedaan worden via de collectes op genoemde datum of door overmaking op het rekeningnummer van de diaconie zijnde NL 05 SNSB 0937 076 813 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk-Amersfoort onder vermelding van de naam van het project.  Natuurlijk vragen wij u ook bovenstaande projecten in uw gebed mee te nemen.

Read More →

Zondag 28 april is de diaconale collecte is bestemd voor ZOA-vluchtelingenwerk. Dit is ook een van de goede doelen die door een gemeentelid is aangedragen. Op hun website (www.zoa.nl) staat de oproep:

“Wij geloven dat elk mens kostbaar is in Gods ogen. Daarom zetten wij in voor mensen op de vlucht. Samen zorgen we voor onderdak, eten, schoon drinkwater en psychosociale hulp. Of het nu gaat om Syrische vluchtelingen in Irak, Rohingya in Myanmar of ontheemden in Oekraïne. Helpt u mee? “

Giften kunnen gedaan worden via de collectes op genoemde datum of door overmaking op het rekeningnummer van de diaconie zijnde NL 05 SNSB 0937 076 813 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk-Amersfoort onder vermelding van de naam van het project. 

Read More →

Zondag 31 maart (Paas zondag) is de diaconale collecte is bestemd voor ZOA-vluchtelingenwerk. Dit is ook een van de goede doelen die door een gemeentelid is aangedragen. Op hun website www.zoa.nl staat de oproep:

“Wij geloven dat elk mens kostbaar is in Gods ogen. Daarom zetten wij in voor mensen op de vlucht. Samen zorgen we voor onderdak, eten, schoon drinkwater en psychosociale hulp. Of het nu gaat om Syrische vluchtelingen in Irak, Rohingya in Myanmar of ontheemden in Oekraïne. Helpt u mee? “

Read More →

Zondag 25 februari is de diaconale collecte bestemd voor HCR.

De Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië (HCR) is opgericht in 1994 en verleent geestelijke en materiële hulp aan de hulpbehoevenden in Roemenië. De Stichting HCR is een actieve organisatie, die initiatieven promoot en de zelfstandigheid van mensen zoveel mogelijk voorop stelt. Stichting HCR en de mensen die daarbij betrokken zijn, werken vanuit een Christelijke overtuiging. 

Voor meer info zie: https://www.stichtinghcr.org

Giften kunnen gedaan worden via de collectes op genoemde datum of door overmaking op het rekening nummer van de diaconie zijnde NL 05 SNSB 0937 076 813 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk-Amersfoort onder vermelding van de naam van het project. 

Read More →

Zondag 28 januari is de diaconale collecte bestemd voor het straatpastoraat in Amersfoort. Het straatpastoraat benadert een mens in zijn heelheid. De mens is een schepsel van God en gemaakt voor heil. Daarom zoekt het straatpastoraat de mensen op straat en in de opvang op. Om hen te laten weten dat ze niet alleen zijn. Om hen te laten ervaren dat ze er mogen zijn. Om hen te helpen bij de vragen naar de zin van hun leven en bij hun zoektocht naar God. Een mens is meer dan een ‘junk’, meer dan een ‘overlastbezorger’, meer dan een ‘zwerver en bedelaar’. Ieder mens is een ‘kind van God’ en heeft het recht dat iedere dag te horen.

Read More →

Zondag 31 December (oudejaarsdag) is de diaconale collecte bestemd voor Stichting HIP. HipHelpt koppelt in diverse locaties in Nederland dagelijks hulpvragen aan vrijwillige hulpbieders. Mensen met een hulpvraag hoeven niet te betalen voor de hulp die zij ontvangen. Zij hebben namelijk zelf niet de financiële middelen om de hulpvraag op te lossen. Hebben ze dat wel? Dan verwijst HIP  hen door. Om te zorgen dat in de HipHelpt locaties hulpvragers geholpen kunnen worden is er een landelijk servicepunt met betaalde krachten. Dit team ondersteunt de HipHelp locaties met o.a. training, Pr-materialen en het matchingssysteem. Daarnaast wordt er gebouwd aan nieuwe locaties. Zelf iemand helpen via Hip kijk dan op de site van HipHelpt Amersfoort: https://hiphelpt.nl/amersfoort

Giften kunnen gedaan worden via de collectes op genoemde datum of door overmaking op het rekeningnummer van de diaconie zijnde NL 05 SNSB 0937 076 813 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk-Amersfoort onder vermelding van de naam van het project. 

Read More →

Zondag 26 november 2023 collecteren wij voor een project in Peru. Het savanne-achtige bosgebied in het noorden van Peru takelt in rap tempo af door uitputting. De bossen veranderen in woestijn en verliezen hun unieke biodiversiteit. A Rocha Peru wil dit proces omkeren en zet in op herstel, behoud en bescherming van het regenwoud en ecosysteem. De lokale bevolking is afhankelijk van de bossen voor voedsel, water en inkomen. A Rocha ondersteunt hen hoe ze de bossen op een duurzame manier kunnen gebruiken zodat ze toch inkomen blijven genereren. (projectnummer PER153 bosbehoud).

Giften kunnen gedaan worden via de collectes op genoemde datum of door overmaking op het rekeningnummer van de diaconie zijnde NL 05 SNSB 0937 076 813 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk-Amersfoort onder vermelding van de naam van het project. 

Read More →

Zondag 29 oktober 2023 collecteren wij voor Gipsy Mission. Er is  enorme nood van zigeunermensen op het platteland in Roemenië en Oekraïne. GipsyMission wil hier iets aan doen, want hulp verandert. Wij verwijzen graag naar de website www.gipsymission.nl om te kijken naar de lopende projecten. De nood in Oekraïne was al hoog en u begrijpt dat dit door de oorlog niet beter is geworden. Hieronder enkele citaten uit het reisverslag van het bestuur Van Gipsy Mission van juni 2023:

“Maandag 19 juni einde dag: net 5 minuten in Oekraïne en bij Bela langs geweest die verantwoordelijk is voor het diaconaal centrum van de kerk. Grote nood omdat de gipsy gemeenschap veel nodig heeft. Door de oorlog zijn alle kindtoelagen gestopt. Ze maken nu met hun eigen bakkerij elke dag 600 broden en hebben financiering nodig om dit dagelijks door te laten gaan. Wie helpt ons was zijn vraag.”

“Dinsdag 20 juni in Mezovari met hartelijke ontvangst door pastor Istvan die begon met Psalm 23: “de Heere is mijn herder mij ontbreekt niets”. Om stil van te worden.”

Read More →

Tekst van de dag

Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om Mij te vereren en mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan.