Hartelijke groet uit Oase, feb 2021

Alle broers en zussen uit Oase groeten jullie!

Dit keer een berichtje van de vrouwen uit Oase.

De laatste zaterdag in januari was het eindelijk weer zover…een vrouwenochtend! Bijna iedereen had iets zoets meegenomen en verschillende thermoskannen met koffie en thee werden neergezet. Het thema was: Lessen van drie edelstenen die op de borstplaat van Aaron zaten! Wie kon bedenken dat zelfs een edelsteen een verhaal heeft, waaruit we een geestelijke les kunnen leren.

De opaal is van binnen gescheurd en daardoor reflecteert hij het licht het meest te meer hij ‘gebroken’ is. De granaat is bijna zo hard als de diamant en wordt dus gebruikt om andere stenen te schuren, alleen hij beschadigt de andere steen niet! Ja, Jezus schuurt ons, maar beschadigt ons nooit. Wat een liefde spreekt eruit! En de diamant ontstaat door hoge druk en veel hitte: en dan ontstaat uit kolenstof de kostbaarste steen op deze aarde! Alles lessen die duidelijk een weerklank in de harten van de vrouwen vonden: vreugde en gelach rondom, maar ook plotseling tranen die vloeiden, en zo eindigde de ochtend in gebed voor elkaar en de verschillende noden die gedeeld werden.

Zo fijn om er voor elkaar te zijn!

Tekst van de dag

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?