Preek van de week, 28 februari

Voorganger:     Ds. A. Hakvoort, thema:            Volmaakt zijn

De tekst van vandaag: Mattheus 5: 20 – 26 en 38 – 48

De tekst is een gedeelte uit de bergrede. De bergrede is bekend vanwege de prachtige woorden zoals de zaligsprekingen en het “Weest niet bezorgd voor de dag van morgen”.

Jezus zegt. “Wees volmaakt zoals ook de Hemelse Vader volmaakt is.” Maar wie kan er volmaakt zijn als God? Wij zien volmaakt als synoniem voor perfect, maar het is anders. Je moet het zien in de lijn van oprecht, voorbeeldig.

In Ps 84 hebben we ook gezongen: Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen eerlijk onderweg.

Het tegenovergestelde van volmaakt zijn is de huichelaar. Dat is geen dienst aan de Heer, maar een dienst aan jezelf. “Kijk mij eens”. Kinderen lijken op hun vader. Ze doen wat hun vader hun geleerd heeft.

God denkt niet in wij/zij. Christenen moeten opvallen omdat ze niet leven volgens het beeld van vergelding. Als Christenen die volmaaktheid in praktijk zouden brengen, zou de wereld er heel anders uit zien, maar wie kan leven zonder vergelding?

Jezus brengt het in praktijk. Zijn leven was volmaakte gehoorzaamheid aan zijn Vader. Hij bad voor zijn vijanden die Hem vervolgden.

Wie is dan die vijand? Dat zijn we zelf. Wij zijn geen mensen uit één stuk. Onze binnenkant is anders dan onze buitenkant. Wij willen wel, maar wij kunnen niet volmaakt zijn. Toch bekommert Jezus zich om ons. Hij zegt: “Jullie zullen volmaakt zijn zoals de Hemelse Vader volmaakt is.”

Soms zie je er iets van en zie je dat het werkt. Bijvoorbeeld na de afschaffing van de apartheid in Zuid Afrika de Waarheids- en Verzoeningscommissie. Je verwacht wraak, maar het werd verzoening.

Zeg niet : “Het lukt ons niet.” Lees de woorden als een belofte. Bidt om de kracht om de spiraal van boosheid en vergelding te doorbreken. Het is een belofte van God en Zijn woord is waar.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.