Preek van de week, 14 maart

Voorganger:     Ds. H. de Bruijne, thema:            De haan heeft gekraaid.

De tekst van vandaag: Lucas 22 : 39 – 63

Veel kerktorens hebben een vergulde haan. Wie zou bij de combinatie van haan en kerk niet denken aan het verhaal van Petrus uit de tekst van vandaag, hoewel die relatie niet echt voor de hand liggend is. De verloochening is op het eerste gezicht geen wervende tekst voor de kerk.

In de tekst gaat het vooral om de tweede keer dat de haan kraait.

Even terug naar Getsemané. Jezus zit in doodsangst geknield. Hij weet wat er komen gaat, maar zijn discipelen zijn daar blijkbaar nog niet van doordrongen. Zij vallen in slaap.

Daarna wordt Jezus gearresteerd. Dit is het uur van de macht van de duisternis. Niet alleen de duisternis van de nacht, en de arrestatie, maar ook duisternis in het hart van Petrus. Het evangelie van de verlossing was nog niet in zijn hart doorgedrongen. Petrus rekende op Gods revolutie. Maar die hoop vervloog. De bubbel spatte uiteen. Hij geloofde er niet meer in.

Ook wij hebben (nog veel vaker dan Petrus) het evangelie gehoord. Ook wij hebben verwachtingen en gedachten, dat de welvaart alleen maar door zou groeien. Maak ook deze bubbel wordt doorgeprikt door steeds weer een andere crisis.

Jezus is de Zoon van God. Kunnen wij zien, dat Jezus komst een redding is voor ons mensen?

Jezus kijkt ons aan zoals hij Petrus aankeek. Midden in het donker van deze wereld is Hij het licht.

Leven wij ook in een bubbel met de gedachte, dat we ons eigen leven kunnen uitstippelen? Kijk naar de huidige coronacrisis. Die bubbel is dan toch inmiddels wel doorgeprikt.

Het 2e kraaien klinkt bij het krieken van de morgen. Het wordt licht, niet alleen door het daglicht, maar ook in Petrus’ hart. Hij herinnert zich Jezus’ woorden.

Hij ontwaakt uit zijn roes en ziet in, dat hij tot dan toe de rol van Jezus verkeerd heeft gezien. Jezus brengt door zijn sterven het licht terug in onze harten. Wij zien Jezus lijden, maar het licht van Christus is bezig te overwinnen ondanks onze duisternis.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.