Preek van de week, 21 maart

Voorganger:     Prof. Dr. A. Huijgen, thema: Een nieuwe familie.

De tekst van vandaag: Johannes 19 : 17 – 30

Familie doet er toe. Het is pijnlijk als je elkaar moet loslaten, zoals Jezus zijn moeder moest loslaten.

Hoe pijnlijk moet het voor Maria zijn geweest om haar zoon zo te zien lijden en hem te verliezen.

Jezus verbindt vlak voor zijn dood Johannes en Maria aan elkaar en vormt zo een nieuwe familie.

Maria komt twee keer voor in het Johannesevangelie. De eerste keer is in het verhaal van de bruiloft in Kana. Daar zegt Jezus tegen Maria, nadat zij hem heeft verteld, dat de wijn op is. “Vrouw, wat heb ik met u te maken. Mijn uur is nog niet gekomen.” Dat klinkt nogal afstandelijk, maar nu, bij de kruisiging, is Zijn uur wel gekomen. Nu zegt Jezus: “Vrouw zie uw zoon.” en “Zoon zie uw moeder”.

Jezus schept geen afstand door haar aan te spreken als “vrouw”, hij schept een nieuwe nabijheid.

In die tijd kon een Joodse man tot vlak voor zijn overlijden mondeling zijn testament opmaken zolang er maar minstens twee getuigen bij aanwezig waren. Dat is wat Jezus hier doet. Hij verbindt Johannes en Maria aan elkaar. Een nieuwe familie. Het is het begin van de christelijke kerk; niet verbonden door een bloedband, maar verbonden in Christus. We noemen elkaar in de kerk nog steeds broer/broeder en zus/zuster.

Jezus vertrouwt Maria niet toe aan zijn broers (haar zoons). Hij laat zien, dat de band van het geloof in Hem belangrijker is dan een bloedband. Wij zijn aan elkaar gegeven door Jezus Christus. Hij bindt ons als christenen aan elkaar.

Het grote Romeinse rijk van toen is ten onder gegaan, maar het rijk van Christus is er tot op de dag van vandaag en aan dat rijk komt nooit een eind. Wij horen bovenal bij Hem.

We vieren avondmaal in de verwachting van onze Heer Jezus Christus. Door het eten en drinken ontvangen we Hem, die nog altijd regeert. In Hem zijn wij als familie onderweg naar de Grote Dag van Zijn wederkomst.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?