Deurcollecte 28 maart

Op 28 maart is de deurcollecte bestemt voor stichting HIP. Waarom HiP en voor wie is HiP? In het werk van Hip staan kwetsbare mensen in nood (hulpvragers) ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond centraal. De nood is groot in onze Nederlandse samenleving van 17,5 miljoen mensen. In de gebrokenheid van ons bestaan willen wij heel praktisch een licht zijn. Ga er op uit, zie naar elkaar om en ontmoet de ander. Wees wederkerig elkaar tot hand en voet. HiP helpt en ondersteunt vrijwillige hulpbieders -werkend vanuit een samenwerkend netwerk van christenen en allen die gemotiveerd zijn door naastenliefde – geïnspireerd door het Evangelie, om mensen in een kwetsbare sociale-financiële positie te helpen. Met inzet van het matchingsysteem treffen hulpvrager en hulpbieder elkaar en kan de hulpverlening beginnen.  Wilt u meer weten over stichting HIP? Kijk op: https://hiphelpt.nl/

Tekst van de dag

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.