Preek van de week, 18 april

Voorganger: Ds. J van Mulligen, thema: Keerpunt.

De tekst van vandaag: 1Korinthe 15 : 1 – 11

Wat is er verandert na Pasen? Op tal van plekken in de bijbel blijken er radicale veranderingen. Eén van de populairste sporten in de Grieks-Romeinse tijd was het wagenrennen. Een rechte baan met  aan het eind een keerpunt. Als je niet goed door dat keerpunt heen kwam, waren je kansen op de overwinning bekeken. Het keerpunt was beslissend.

Het gaat in de bijbel ook over een keerpunt, een radicale omkeer (bekering). Wil je de finish halen, dan moet je eerst langs het keerpunt. Kennen wij ook zo’n keerpunt in ons leven?

Vanmorgen nemen we Jakobus als voorbeeld. Kijk naar zijn leven vóór en nà het keerpunt. De Jakobus, die hier bedoeld wordt is een van de broers van Jezus. Zij geloofden niet in Jezus, zij vonden dat zijn optreden te veel tegen de gangbare opvattingen in ging. Toch is Jezus na zijn dood in een persoonlijke ontmoeting  aan zijn broer Jakobus verschenen evenals aan Petrus, die Hem had verloochend.

Jakobus is daarna radicaal veranderd en heeft Jezus als zijn leraar geaccepteerd.

Je kunt niet om Jezus heen. Hij verschijnt ook aan ons. De ommekeer is radicaal. Je bent óór of tegen Hem. Je moet een streep door jezelf zetten en het keerpunt voorbij gaan.

De blijdschap van zijn volgelingen is vergelijkbaar met die van voetbalsupporters van de winnende partij. Je kunt ze herkennen aan hun blijheid. Mensen zien, dat je bij Hem hoort. Je kunt het niet verborgen houden.

Jakobus wordt een steunpilaar en leider van de gemeente in Jeruzalem. Toch was Jakobus geen Heilige zonder fouten. Je mag het als Christen ook wel eens bij het verkeerde eind hebben.

Een eerste bekering is belangrijk. Daarna is er ook de dagelijkse bekering. Het keerpunt is ook een soort een breekpunt. Een repeterende breuk. Het oude leven moet afsterven. En het nieuwe leven moet zich steeds weer opnieuw manifesteren.

Als je je gewonnen geeft voor een leven met Jezus. Ben je ook beschikbaar voor Hem. Geloven in de opstanding betekent een opgewekt leven in alle betekenissen van het woord. Jezus gaat je dan vormen en bijschaven om je bruikbaar te maken voor zijn dienst waar en hoe dan ook. Maar let op!

Jezus neemt zelf het initiatief. Niet Jakobus. Jezus komt naar je toe. Het is aan jou om Hem te ontvangen. Het vergt wel, dat je bij het keerpunt omkeert om je bestemming te bereiken.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om Mij te vereren en mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan.