Preek van de week, 25 april

Voorganger: Kandidaat M.J. Hagg, Het nieuwe leven.

De tekst van vandaag: Efeze 4 : 1 – 5 : 2

In de tekst staat: “Trek de nieuwe mens aan” en “Wees goed voor elkaar en vergeef elkaar”. Waar denk je aan bij vergeving? Aan wie denk je? Moet jij iemand vergeven of moet iemand jou excuses aanbieden?

Mensen zijn soms boos over hoe het gaat in de kerk. Mensen hebben verdriet om dingen, die in het verleden zijn gebeurd. Zulke emoties mogen er zijn, maar ze moeten je niet tegenhouden om verder te gaan.

Paulus legt dit uit. Er is genade gekomen door Jezus. Jezus verbindt twee werelden. Een wereld waarin wij leven met tekortkomingen, onenigheid en verdriet, en Gods wereld waarin dat niet bestaat. Hierdoor is de hoop ontstaan, dat ons donkere leven nieuw licht kan ontvangen.

Willen wij een vrij en ontspannen en kleurrijk leven? Dan moeten we kunnen loslaten (vergeven).

In het bijbelgedeelte staat “Leg de oude mens af, … dat uw geest en uw denken steeds vernieuwd moeten worden en trek de nieuwe mens aan.”

Vergeven gaat feitelijk in 3 stappen:
1. Aanvaarden. Aanvaard je het verdriet of je boosheid? Waar kom het vandaan? Op wie ben je boos, waarom? Bepaalt het je leven? Probeer te achterhalen wat er onder je boosheid of verdriet ligt.

2. Loslaten. Vergeven is een werkwoord. Je moet er actief mee aan de slag. Je moet de boosheid, je verdriet loslaten. Maar bij loslaten verlies je ook iets. Als je loslaat, laat je meer los dan alleen je boosheid. Je verruilt zekerheid voor onzekerheid. Dat maakt vergeven moeilijk. Wat komt er voor in de plek? Toch moet je loslaten om verder te kunnen.

3. Vergeven is de ander los laten en Jezus Christus vastgrijpen. Jezus is het nieuwe leven. Hij draagt ieders leven in Zijn hand. Vergeven is een daad van geloof. Van vertrouwen en van overgave aan God. Je geeft je boosheid, je verdriet aan God en daardoor kan het een plekje krijgen. Je kunt dan wat gebeurd is, loslaten. Ga met mensen in gesprek. Pas als je sorry kunt zeggen, kun je verder

“Vergeef elkaar zoals u in Christus vergeven bent door God.”

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.