Preek van de week, 2 mei

Voorganger: Ds. A. Dingemanse, Vasthouden, Jezus is opgestaan.

De tekst van vandaag: 2 Timotheüs 2 : 1 – 13

Vier weken geleden hebben we Pasen gevierd. De opstanding van onze Heer Jezus Christus. Wat heeft dat met ons gedaan voor ons dagelijks leven? Zijn we nog vol vuur of is alles weer gewoon? Je kunt de Paasbeleving zo maar kwijt zijn.

In het gelezen bijbelgedeelte zit Paulus in een vreselijke situatie. In de gevangenis tussen de misdadigers met de doodstraf in het vooruitzicht. Paulus vindt dat het lijden bij het volgen van Jezus Christus hoort. Maar, zegt hij: Boodschappers kunnen geboeid worden, maar de boodschap laat zich door niets en niemand boeien. Houdt in gedachten, dat Jezus Christus is opgewekt uit de dood. Blijf hier altijd aan denken. Hij is verandert. Jezus Christus heeft en geeft leven, dat niet meer aan de dood onderhevig is. Door Zijn dood zijn wij gered. Wie met Jezus leeft, gaat door de dood heen naar een eeuwig leven.

Dat is waaruit wij mogen leven. Die Heer gaat met je mee, elke dag. Ook christenen worden ziek en ondervinden de gevolgen van Corona. We kunnen dat vaak niet rijmen met de almacht van God.

Maar de woorden van Paulus in zijn lijden bemoedigen ons. Wij moeten vasthouden aan de opstanding van Jezus. Hij is de levende. Hij werkt verder aan onze redding. De toekomst is van Hem. Straks wordt alles anders.

We mogen bidden om ontferming, om redding. Gebed is een machtig wapen. Je mag je leven, je angsten, je zorgen, je ziekte bij Hem brengen. Hij hoort en Hij is bewogen met ieder van zijn kinderen. En nee, we krijgen niet altijd alles wat we vragen, maar schrijf uw gebeden eens op, en kijk later eens terug of er in uw leven ook geen verhoringen gekomen zijn. U zult ontdekken, dat ze er echt wel zijn. We moeten ze alleen wel leren zien.

Misschien zegt u “Ik wou dat ik het had. Dat ik zo kon vertrouwen op de Here Jezus.” Weet dan dat Hij je zoekt en je vraagt om je problemen bij Hem te brengen. Je zult ontdekken, dat er dan een wonderlijke vrede en vreugde naar binnen stroomt. En dat je met Hem ook mag leren leven met vallen en opstaan. Dat is mooi weergegeven in het lied “Jezus leeft en ik met Hem”.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?