Deurcollecte 30 mei

Home Blog Berichten Deurcollecte 30 mei

Exemple

Deurcollecte 30 mei

Hospice Dôme

Op 30 mei is de deurcollecte bestemd voor het Hospice Dôme te Amersfoort. Hospice Dôme biedt een koepel aan zorg in de vorm van een huiselijk onderkomen, begeleiding op maat, medische-, persoonlijke-, en geestelijke verzorging en verpleging voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en niet thuis kunnen of willen sterven. Hospice Dôme baseert zich op de overtuiging dat ieder leven van het begin tot het einde met respect behandeld dient te worden, omdat het uniek is en een gave van God. Dit vormt de bron van inspiratie en bemoediging voor degenen die in het hospice werken. Hospice Dôme biedt haar zorg aan vanuit een algemeen christelijke levensovertuiging die zich vertaalt in een concrete visie op zorg en het dagelijks handelen.

Namens alle betrokkenen, bedankt!

Tekst van de dag

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt.