Preek van de week, 23 mei

Voorganger:     Ds. C.J. van de Boogert, Pinksteren als afsluiting van Pasen

De tekst van vandaag: Exodus 19 : 1 – 6, 14 en 16 – 21 en Handelingen 2 : 1 – 3

Pinksteren is een bijzonder feest. Het valt 50 dagen na Pasen. Waar Pasen de bevrijding van zonden inhoudt, geeft Pinksteren invulling aan het bevrijde leven. Pasen wordt afgesloten.

Het volk Israël was net bevrijd uit de slavernij in Egypte, maar ze moesten na jaren van onvrijheid nog leren om de vrijheid in te vullen.

God kwam hiervoor naar het volk. Dat gebeurde op een indrukwekkende manier. Met donder, bliksem en een aardbeving. Dat is niet wat je verwacht. Je verwacht, dat Hij in ons hart een plek inneemt. Maar als God zich in al zijn grootsheid zou laten zien, stort de hele kosmos zich over je heen (dat is het einde der tijden). God blijft verborgen. Hij wil heilzaam in ons wonen.

Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament zie je dat God door een middelaar komt. In het Oude Testament door Mozes en in het Nieuwe Testament door Jezus.

In het Oude Testament worden mensen door de Geest gegrepen en worden daardoor enthousiast, maar de Geest wordt pas ècht belangrijk als hij bij ieder van ons in onze harten werkt en ons van binnenuit heelt. Bij Pinksteren wordt het dan ook persoonlijk. Het vuur verdeelt zich over alle aanwezigen en dat wekt verwondering.

God woont in ieder mens apart. Hij respecteert ons zoals we zijn; elk met ons karakter, ons intellect, onze gemoedsgesteldheid. Die verscheidenheid wordt benadrukt, door mensen die uit alle windstreken komen. God maakt geen onderscheid. Hij neemt mensen uit alle culturen in dienst. De roeping geldt voor iedereen, voor jongeren, ouderen, mannen, vrouwen, binnenlanders en buitenlanders. Allen worden in dienst genomen en mogen getuigen zijn van het nieuwe normaal, de nieuwe vrijheid.

Maar die vrijheid is veel meer dan vrij kunnen rondlopen of op een terrasje kunnen zitten. Het betekent, dat je in liefde met elkaar omgaat, dat je elkaar hoort, ziet en aanvaardt en dat je je door elkaar laat opbouwen.

In het Oude Testament vroeg het volk Israël zich af hoe ze de nieuwe vrijheid moesten invullen. Zij kregen hiervoor de 10 geboden. Diezelfde vraag speelt na Pasen ook. De ontvangen vrijheid moeten we invullen met respect voor God en daarnaast respect voor elkaar. Wij krijgen de Geest van God die zorgzaam is, die ons doet opbloeien in dienst van God.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.