Preek van de week, 3 oktober

Voorganger: Ds. M.W. Vrijhof, Gezegend met Israël

De tekst van vandaag: Genesis 12 : 1 – 9 en Efeze 2 : 11 – 22

Israël is meer dan een staat in een voortdurend conflict met de Palestijnen. Het is het begin van ons geloof, van onze kerk. Er loopt een niet te verbreken lijn van ons naar het volk Israël en terug. Aan de kant van Israël staan ook de aartsvaders, de profeten, Jezus Christus. Wij zijn gezegend met, door, vanuit en samen met Israël.

In Genesis gaat het ook over zegenen. Door Abraham straalt de bron van zegen de wereld in. Na de schepping van het licht wordt Genesis 12 ook wel het begin van de 2e wereld genoemd.

God koos er voor om na de zondeval in het paradijs, de zondvloed en de toren van Babel (de bestorming van de Hemel), nog weer een keer opnieuw te beginnen, nu met Abraham. God neemt zelf het initiatief. Hij vraagt Abraham om zekerheden los te laten en in vertrouwen op weg te gaan.

Een Joods gezegde is: Als je een flesje parfum dicht laat, kan niemand er van genieten, maar als je het flesje schudt komt de geur naar buiten. Abraham is geschud. Hij verspreid de “geur” van God.

Zijn nageslacht Israël is ons tot zegen geworden. Wat zouden wij weten van God de schepper als Israël niet zo standvastig de schriften van God zou hebben bewaard en Gods volhardende inzet om Zijn schepping te bewaren? God verbindt zich aan mensen en Hij verbindt mensen aan elkaar.

Paulus zegt in de brief aan Efeze: In Jezus Christus is de zegen van Abraham tot alle volken gekomen tot heil en tot vreugde. Door Jezus Christus zijn wij niet langer zonder hoop en zonder God in deze wereld. Zonder Hem is er alleen het hier en nu vol tegenslagen en beproevingen en eenzaamheid. Hoe anders is Gods bedoeling met ons. Wie hoort naar de stem van God, die ons ook nu roept door de geschiedenis van Abraham en van Israël, die zal een mens van hoop zijn in deze wereld en in de wereld die komt.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?