Preek van de week, 10 oktober

Voorganger: Dhr. B. Luiten, Laat je met God verzoenen

De tekst van vandaag: Hebreeën 8 : 1 – 5 en 10 : 19 – 25

Laat je met God verzoenen. Dat lijkt meer iets voor buitenkerkelijke mensen. Maar het is in de tekst gericht aan de gemeente van Korinthe. Zij zijn dus al christen.

De kern van de tekst is, dat wij een Hogepriester (Jezus) in de Hemel hebben, die daar zijn dienst vervult voor het aangezicht van God. Hij is bezig om verzoening te bewerkstelligen.

God heeft jou lief, maar ziet ook een groot verschil tussen hoe je had kunnen zijn en hoe je bent. Iedereen draagt een schuld in zich. Vraag je je wel eens af hoe de wereld nog kan bestaan met alles wat mensen elkaar aandoen? Dat kan alleen doordat Jezus voortdurend om verzoening vraagt. Hij is de Hogepriester die voor ons pleit tot aan de dag dat Hij zal wederkomen op aarde.

Jezus laat ook verzoening bedienen op aarde in de vorm van het voorgaan van een predikant in de kerkdienst. De kern van de eredienst is tenslotte de verkondiging van Jezus Christus, die God en mensen bij elkaar brengt.

Verzoening is meer dan vergeving. Vergeving is niet een doel, maar het middel om tot verzoening te komen. Als je tegen iemand zegt: “Ik vergeef je, maar ik wil je nooit meer zien”, dan mist je mededeling het doel, want het doel van vergeving is om samen weer verder te gaan, je met elkaar te verzoenen.

Verzoenen is: weer kunnen omhelzen. God omhelst ons. Omhelzen wij Hem ook? Als je dat kunt, ontdek je: God is mijn vreugde. In een donkere kamer zie je een puinhoop niet. Die zie je pas als het licht aan gaat. Als je je openstelt voor God en zijn licht in je leven binnenlaat zie je eerst steeds meer wat er niet goed gaat in je leven. Dat is niet om droevig over te worden, maar om te beseffen, dat God de verzoening steeds zoekt. Laat dat tot je doordringen en laat je met God verzoenen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?