Preek van de week, zondag 9 jan

Voorganger: Ds. D. Quant, Er staat een deur open in de Hemel

De tekst van vandaag: Openbaring 4 : 1 – 11

Wie zou er niet eens even in de Hemel willen kijken, de woonplaats van God en zijn Zoon. En de plek waar God mensen roept als zij bij Hem willen zijn. Maar wij wonen hier op aarde en wij hebben geen idee waar de Hemel is.

Johannes kreeg als enige ooit een kijkje in de Hemel. Hij is verbannen naar Padmos, zit daar aan de zee en krijgt een visioen.

Hij ziet een deur open staan. Johannes mag naar binnen kijken en daarmee wij ook een beetje.

Hij ziet een troon met iemand daarop. Dat beeld komt ook voor in de bijbelboeken Ezechiël en Jesaja. God zit daar. Hij loopt niet druk heen en weer om van alles te regelen. Nee, er gaat een weldadige rust van Hem uit. Wij kunnen ons over allerlei ontwikkelingen in de wereld ongerust maken, maar God blijft rustig alsof Hij wil zeggen: “Rustig nu maar. Ik heb alles onder controle.” Dat mag voor ons een bemoediging zijn.

Johannes ziet ook een regenboog met de kleur van smaragd. De regenboog is wat Noach zag toen de zondvloed voorbij was. Een teken van Gods trouw aan de mensen. Een teken van “Heb vertrouwen, het komt goed.” Smaragdgroen is de kleur van hoop.

Johannes  ziet ook de zeven (getal van de volheid) geesten, de Heilige Geest.

Daar omheen 24 oudsten. Zij vertegenwoordigen het volk.

En er is een glazen zee. Een onbeweeglijke zee, die niet meer in beweging is. De zee stond in de tijd van de bijbel voor gevaar. Maar in de Hemel is de zee bedwongen. God heeft alles wat ons bedreigt en benauwd tot stilstand gebracht.

Verderop in het boek Openbaring wordt de Leeuw uit de stam van Juda genoemd, de Here Jezus, die de dood heeft overwonnen. Hij is de sleutel van de deur naar de Hemel. Hij redt en verlost van zonden en pijn. Hartelijk welkom in de Hemel door deze Jezus.   

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.