Deurcollecte 30 januari

Stichting Timon is u inmiddels vast wel bekend. Gedreven door een breed netwerk van vrijwilligers richt deze stichting zich vol enthousiasme op de leeftijdsgroep 0-23 jaar en hun gezinnen. Hoewel iedereen het recht heeft op een mooie en onbezorgde jeugd is dat, ook in Nederland, niet voor iedereen vanzelfsprekend. Stichting Timon helpt kinderen, jongeren en jongvolwassenen die door hun problemen of handicap hulp nodig hebben om een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Kernwaarden

Timon heeft haar missie, motivatie en inspiratie vertaald naar de volgende vier kernwaarden:

Uniek: Elk mens – en daarmee elke cliënt – is uniek en waardevol.

Hoop: De hulp die wordt ingezet is er op gericht nieuwe hoop richting de toekomst te creëren. We geloven dat verandering en herstel mogelijk is.

Samen: We hebben de overtuiging dat ieder mens het best tot zijn/haar recht komt door, op basis van gelijkwaardigheid, te (leren) leven samen met – en in relatie tot – anderen. Welkom zijn en je thuis voelen is belangrijk.

Gedreven: Er zijn voor de ander drijft ons, we geven niet zomaar op en zetten graag een stap extra.

Samen met u en de vrijwilligers van Timon kunnen ook deze jongeren bouwen aan hun toekomst. De Diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte bij u aan.

Voor meer informatie kunt u uiteraard kijken op: https://www.timon.nl/

Tekst van de dag

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?