Nieuws van Grace Church, jan 2022

Broeder, zuster van onze Heer Jezus Christus.

Uw gemeente is een van de steungevende kerken van ICF Amersfoort. Eigenlijk zijn we dus als ICF-gemeente uw project. U steunt ons met gebed en bestuur en wellicht met een bijdrage in de kosten. Wat zijn we daar blij mee!

Als zendingsgemeente heeft ICF Oase de taak om mensen met een moslim-achtergrond te benaderen met het Evangelie van Jezus Christus. En die taak vervullen we met vrijmoedigheid en geduld.

We hebben recent ons 10-jarig bestaan gevierd met dank aan God. En dus ook aan u.

We willen graag onze activiteiten verder uitbreiden om mensen met een moslim achtergrond, kennis te laten maken met onze Heer en Heiland.

Oase zoekt daarvoor mensen uit de steun gevende gemeentes om ons te helpen.

Wij kunnen uw hulp gebruiken bij:

  • De kinderbijbelclub tijdens de eredienst,
  • De tienerclub,
  • Taallessen die worden gegeven in het Nederlands en Engels.
  • Computerles
  • Een pianist voor zangbegeleiding in de dienst,

We zijn al heel blij als u 1 maal per 6 a 8 weken zou kunnen bijspringen. Dat zou heel welkom zijn.

Van tijd tot tijd gaan we flyeren in de wijken rondom ons kerkgebouw. Maar we staan open voor moslims uit heel Amersfoort. Als u daaraan zou willen bijdragen, bijvoorbeeld door in uw straat of een paar straten te folderen, zou dat echt helpen.

Met die folder nodigen we belangstellenden uit om aan onze activiteiten deel te nemen.

Het zou mooi zijn als u uw buurtgenoten met een moslimachtergrond die folder geeft. En nog mooier als u erover in gesprek raakt en de ander in uw gebed meeneemt.

Als u ons op een van bovenstaande manieren (extra) wilt ondersteunen of vragen hebt, dan kunt u met Walid Al Asaad contact opnemen via 06 8750 6617 of walid@icfoase.nl

En natuurlijk bent u welkom in onze samenkomsten aan de Liendertseweg 114; wel even melden a.u.b.

Ondertussen hebben we weer afscheid moeten nemen van vluchtelingen die naar een ander AZC zijn verplaatst. We hebben ze een tijd mogen herbergen, taalles gegeven en sommigen kregen belangstelling voor het Evangelie. We hebben ze onder Gods zegen overgedragen aan kerken die nu in hun buurt zijn.

En tegelijkertijd zijn er weer nieuwe contacten bij gekomen vanuit het (tijdelijke) AZC in Hilversum. Bid voor hen dat ze zich door onze God laten roepen en vinden.

Onze nieuwe Marokkaanse missionaire werker Meryem is ondertussen gestart met haar werkzaamheden, ondanks de lockdown. U gaat daar nog meer over horen. U kunt in elk geval bidden dat de Here God een nieuwe deur voor het Evangelie opent in Amersfoort onder de moslims.

Met hartelijke broedergroet, namens Oase,

Roel Hagg

Tekst van de dag

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?